Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-14 19:14:19 przez system

Oświadczenie burmistrza-nie wysyłałem pisma do CBA

Na naszą pocztę wpłynęło pismo burmistrza Stefana Kolawińskiego, dotyczące konfliktu z radnym Bogdanem Kosturkiewiczem na tle postępowania CBA w sprawie finansowania kampanii wyborczej w poprzedniej kadencji.

Bochnia, 14 listopada 2014 r.

Oświadczenie

W związku z wypowiedziami Radnego Rady Miasta Bochnia p. Bogdana Kosturkiewicza wygłoszonymi podczas dyskusji na temat interpelacji złożonej przez Radnego podczas Sesji Rady Miasta w dniu 28.10.2014 r. w sprawie „wykorzystywania przez Bogdana Tomasza Kosturkiewicza stanowiska samorządowego w kampanii wyborczej na Burmistrza Miasta Bochni (w 2010 r.) i nielegalnym finansowaniu tej kampanii” jeszcze raz oświadczam, że nigdy nie kierowałem wniosku do Centralnego Biura Antykorupcyjnego w przedmiotowej sprawie.

Pismo wysłane z Urzędu Miasta, na które powoływał się Radny Kosturkiewicz, jednocześnie nie chcąc go publicznie okazać, datowane na 18.01.2011 r. było jedynie odpowiedzią na pytanie Delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Krakowie z 7.01.2011 r. Zarówno Burmistrz Miasta Bochnia, jak i pracownicy Urzędu, nie byli inicjatorami postępowania toczącego się w CBA.

W załączeniu przesyłam kopie dokumentów o których mowa powyżej.

Burmistrz Miasta Bochnia
(-) Stefan Kolawiński

/media/data/upload/Listopad/2014/kopia_korespondencji1 kopia.jpg