Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-09-09 04:12:14 przez system

Otwarto punkty informacyjne

1 września br w Starostwie Powiatowym w zostały uruchomione punkty informacyjno-konsultacyjne dotyczące problematyki geodezyjno-prawnej. Każdy mieszkaniec powiatu może uzyskać w nich szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące tej problematyki.

Szczególnie można będzie uzyskac informacje związane z rodzajem i sposobem działań niezbędnych do uzyskania tytułu prawnego do zajmowanych nieruchomości i ujawnienia swoich praw do nieruchomości w księgach wieczystych. Punkty konsultacyjne mieszczą się się w Wydziale Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w pokojach nr 118, 119, 123, 125, 126, 127 i będą funkcjonowały do końca listopada 2009 roku.