Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-06 16:01:37 przez system

PCPR dofinansowuje pobyt dziecka w przedszkolu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni udziela osobom niepełnosprawnym dofinansowanie lub refundację kosztów poniesionych za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu.

Do 30 września osoby niepełnosprawne, które są aktywne zawodowo i jednocześnie sprawują opiekę nad małym dzieckiem mogą składać wnioski o dofinansowanie lub refundację poniesionych kosztów (do 6-u miesięcy wstecz). Dofinansowaniu w kwocie do 200 zł miesięcznie podlegają opłaty za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu, a także pod opieką dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego.

Dofinansowanie jest udzielane w związku z przystąpieniem Powiatu Bocheńskiego do realizacji programu pn. „Aktywny samorząd”. Program jest finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegółowych informacji o warunkach dofinansowania udzielają pracownicy PCPR w Bochni przy ul. E. Windakiewicza 9/5 bezpośrednio lub telefonicznie pod numerem (14) 611-97-43.