Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-13 14:55:09 przez system

PCPR na rzecz osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni zaprasza osoby niepełnosprawne, w tym osoby po przebytych kryzysach psychicznych w wieku aktywności zawodowej, do udziału w projekcie "Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim" w latach 2013-2014.

W ramach projektu PCPR oferuje nieodpłatny udział w zajęciach treningu kompetencji i umiejętności społecznych, kursy doskonalące indywidualne umiejętności, wyjazdy integracyjne, zajęcia edukacyjne, zajęcia prozdrowotne, klub samopomocy, pomoc w formie pracy socjalnej, dostęp do informacji i porad przydatnych w życiu społecznym, możliwość nawiązywania kontaktów z innymi osobami.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: +48 14 611 97 40 oraz 14 610 05 31 lub osobiście w siedzibie PCPR w Bochni przy ul. Windakiewicza 9/5 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 lub na stronie internetowej www.niepelnosprawni.bochnia.pl