Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-03-17 09:09:58 przez system

PCPR pomoże rodzinom w kryzysie

Wzrostowa tendencja zachowań patologicznych w zakresie uzależnień i przemocy - to powody powołania przez Dyrektora PCPR w Bochni z dniem 2 marca 2009 r. Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie.

Z naszych obserwacji oraz rozmów z ościennymi PCPR
wynika, że jest to najefektywniejsza forma pomocy zarówno grupom
zawodowym, jak i rodzinom dysfunkcyjnym.

Zespół poparty doświadczeniem jego członków i uwzględniający aktualną sytuację oraz potrzeby, daje
szansę skoordynowania działań poszczególnych instytucji i pracowników,
by skutecznie nieść pomoc osobom tego wymagającym.

Działania zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych
wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w
rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom kryzysu.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na
rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci
poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym
pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

Uruchomienie pierwszego etapu pracy zespołu interdyscyplinarnego może
nastąpić w wyniku reakcji na:
Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny;
Prośbę dziecka;
Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej;
Informacje uzyskane z placówek oświatowych;
Informacje innych służb / GOPS/MOPS, policja, Kościół, organizacje
pozarządowe/.
Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji nt.
działania Zespołu prosimy o kontakt osobisty lub telefonicznych z PCPR
(014 611-97-40).

(informacja prasowa)