Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2012-09-26 21:24:30 przez system

Pierwszy dzwonek w bocheńskim „Medyku”

<html />

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni. Uroczysta inauguracja roku odbyła się na początku września w budynku II LO w Bochni.

W roku szkolnym 2012/2013 bocheński „Medyk” kształci kadry medyczne na kierunkach:
-opiekun medyczny
-technik-masażysta

- Dobór kierunków kształcenia jest odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku pracy. Szkoła będzie kształcić młodzież i dorosłych oraz przygotowywać absolwenta do pracy w zawodach związanych z opieką medyczną. Mamy dobre doświadczenie z funkcjonowaniem Studium Farmacji w ramach struktury lokalowej II LO. Jestem przekonany, że w przypadku nowopowstałej szkoły będzie podobnie-mówi starosta bocheński Jacek Pająk.

Naukę na pierwszym roku rozpoczęło 65 osób. Zajęcia prowadzone są w systemie zaocznym – piątek, sobota, niedziela.

Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych w Bochni to kontynuacja Policealnego Studium funkcjonującego dotychczas jako szkoła Urzędu Marszałkowskiego przy ul. Regis 2. W związku z planami likwidacji jednostki przez Marszałka, Zarząd Powiatu Bocheńskiego podjął decyzję o kontynuacji tego zadania w budynku II Liceum Ogólnokształcącego w Bochni.

- Zatrudniamy najlepszych nauczycieli, którzy swoje doświadczenie zawodowe i entuzjazm
w formule szkoły społecznej chcą wykorzystać w celu jak najlepszego i starannego przygotowania uczniów do nauki na kolejnych szczeblach edukacji - dodaje dyrektor Ewa Rachfalik.

Ukończenie szkoły jest szansą na zdobycie nowych umiejętności i atrakcyjnego zawodu oraz może przyczynić się do zwiększenia szans na krajowym i zagranicznym rynku pracy.