Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-08-28 02:56:09 przez system

Pierwszy krok w stronę integracji

Ruszył projekt na rzecz integracji społecznej w powiecie bocheńskim zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bochni. Uczestników projektu powitał starosta bocheński Jacek Pająk, życząc wytrwałości i sukcesów w rozpoczynającym się przedsiewzięciu.

Wychowankowie rodzin zastępczych, zespołu placówek opiekuńczo-wychowawczych i osoby niepełnosprawne, w sumie 30 uczestników projektu, spotkało się po raz pierwszy w Centrum Aktywnego Wypoczynku "Borek", aby nawzajem poznać się, wziąć udział w grach i zabawach integracyjnych, ale przee wszystkim, aby przede wszystkim podjąć próbę przełamywania własnych ograniczeń. Służyły temu m.in. ćwiczenia na ściance wspinaczkowej, wspólna budowa wieży, zjazd kolejką tyrolską, strzelanie do celu, wyprawa zaprzęgiem konnym. Zadania, które musieli pokonać uczestnicy, miały im przede wszystkim uświadomić, że każdy człowiek może postawić sobie jakiś cel i osiągnąć to, co wydawało się wcześniej niemożliwe. Wysiłek ludzi znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej można porównać do wysiłku alpinisty, który wspina się na szczyt góry, pokonuje lęki i słabości, przewiduje kilka ruchów na przód, wie, że niepewny krok grozi upadkiem, ale wie także, jaki piękny moment czeka go, kiedy pokona te wszystkie trudności. To doświadczenie pozytywnych emocji jest bardzo ważne dla uczestników projektu, którzy mają przed sobą długą drogę do poprawy swojego położenia.
Na początku września w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy ulicy Windakiewicza 9/5 rozpoczynają się zajęcia grupowe i indywidualne z prawnikiem i psychologiem. Projekt ten będzie realizowany przez pół roku w grupie 30 osób. Pieniądze na projekt w kwocie 200 tys. złotych zostały pozyskane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.