Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-03-13 15:44:11 przez KacperGlod

Pierwszy recyklomat w Bochni uruchomiony! Gdzie się znajduje?

W Zespole Szkół numer 1 w Bochni został uruchomiony pierwszy w powiecie recyklomat. Urządzenie pozwala na zwrot surowców wtórnych, uzyskując tym samym "eco-monety".

Dzięki staraniom Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa i Rolnictwa ze Starostwa Powiatowego w Bochni w Zespole Szkół nr 1 w Bochni stanął recyklomat. Do urządzenia możemy oddać butelki plastikowe, opakowania szklane oraz opakowania typu PET, które następnie trafią do powtórnego przetworzenia.

Korzystający z recyklomatu muszą mieć zainstalowaną aplikację ECO Wallet i w zamian za każdy oddany surowiec wtórny otrzymają eco-monety, które następnie będzie można wymienić na kupony i nagrody u partnerów akcji.

  • Instalacja urządzenia była możliwa dzięki zaangażowaniu Powiatu Bocheńskiego w projekt badawczy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, którego liderem jest firma EcoTech System z Krakowa. Projekt ma za cel opracowanie nowoczesnego systemu recyklingu odpadów, który przede wszystkim spowoduje zmianę zachowania i przyzwyczajeń mieszkańców w zakresie segregacji śmieci w myśl idei, że segregacja ma sens i że się opłaca! - informuje Starosta Bocheński Adam Korta.

Projekt zintegrowany LIFE-IP EKOMALOPOOLSKA „Wdrażanie Regionalnego Planu Działań dla Klimatu i Energii dla województwa małopolskiego” LIFE-IP EKOMALOPOLSKA / LIFE19 IPC/PL/000005 realizowany przy wsparciu programu LIFE Unii Europejskiej oraz NFOŚiGW.

Fot. Patryk Salamon | Powiat Bocheński