Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-07-12 15:10:48 przez system

Podopieczni WTZ w Łapanowie mają salę komputerową

W czwartek 11 lipca w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Łapanowie nastąpiło otwarcie długo przez wszystkich oczekiwanej pracowni komputerowej.

W uroczystości uczestniczyli: starosta bocheński Jacek Pająk, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Elżbieta Paczyńska, kierownik referatu ds. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Dorota Stachowicz oraz prezes Katolickiego Stowarzyszenia Przyjaciół Niepełnosprawnych „Otwarte Serca” ks. Tadeusz Jarzębak, a także rodzice podopiecznych.

Przybyłych gości powitała kierownik Warsztatu Jolanta Drożdż, po czym w kilku słowach przypomniała wszystkie starania i zabiegi, podjęte w celu utworzenia takiej pracowni. Udało się utworzyć osiem stanowisk komputerowych, ponadto do pracowni zostały zakupione 3 drukarki. Blaty do biurek pod komputery WTZ otrzymał od sponsora. Pieniądze na zakup sprzętu komputerowego zawdzięcza darczyńcom – uczestnikom tegorocznej aukcji.

Zaproszeni goście kolejno przecinali symboliczną wstęgę, a dopełnieniem otwarcia pracowni było uruchomienie przez starostę jednego z laptopów. Podopieczni byli mocno podekscytowani tym wydarzeniem i gromkimi brawami wyrazili radość z tego, że ich marzenie o pracowni komputerowej wreszcie zostało spełnione.