Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-05-14 13:54:27 przez system

Podpisano umowę na budowę mostu w Stradomce

Adam Korta, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg i Paweł Franczak pełnomocnik firmy Heilit Werner podpisali umowę na budowę mostu w Stradomce.

Inwestycja, która potrwa do października polega na rozbiórce dotychczasowego most na Stradomce i budowie nowego obiektu. W nowym miejscu powstanie jednoprzęsłowy żelbetowy most łukowy o szerokości 13,2 m i długości całkowitej 82 m.

Poszerzona zostanie droga powiatowa do 7,6 m oraz powstaną chodniki. Przebudowie ulegnie również skrzyżowanie z drogą gminną, która zostanie poszerzona do 5 m, a po obu stronach powstaną chodniki o szerokości 2 m.

Wody opadowe z jezdni zostaną odprowadzone do przebudowanych i umocnionych rowów przydrożnych, a skarpy zabezpieczone narzutami kamiennymi. Zamontowane zostaną także bariery drogowe.

Inwestycja jest możliwa dzięki otrzymanej przez powiat bocheński promesie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w wysokości ok. 7,7 miliona złotych.