Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-08 15:54:51 przez system

Podpisano umowę na budowę PSSAG

We wtorek 8 kwietnia w Starostwie Powiatowym w Bochni podpisano umowę na utworzenie Powiatowej Społecznej Strefy Aktywności Gospodarczej w Bochni (PSSAG). Całkowita wartość prac, dotyczących obszaru strefy oraz drogi dojazdowej, wynosi prawie 2,7 miliona zł.

Umowa, zawarta pomiędzy Powiatem Bocheńskim (przy współudziale Miasta Bochni) a Firmą Usługowo – Produkcyjno - Handlowej „Wol-Gaz”, dotyczy zaprojektowania i wykonania robót budowlanych, polegających na uzbrojeniu terenu.

Dzisiejsze podpisanie umowy jest konsekwencją dobrej współpracy dwóch niezależnych jednostek samorządu terytorialnego – zaznaczył starosta Jacek Pająk

Teren PSSAG, który wynosi ok. 5 ha, podzielony został na 9 kompleksów o różnych powierzchniach od 0,13 ha do 1,36 ha. Prace w strefie będą obejmowały budowę sieci kanalizacji sanitarnej i opadowej, budowę sieci wodociągowej wraz ze zbiornikiem ppoż. Wykonawca ma również doprowadzić sieć gazową i elektroenergetyczną .Powstanie droga dojazdowa do PSSAG oraz droga wewnętrzna z oświetleniem oraz miejscami postojowymi dla samochodów osobowych i ciężarowych. Teren strefy będzie także ogrodzony.

Projekt adresowany jest w pierwszej kolejności do lokalnych przedsiębiorców przy równoczesnym wsparciu osób niepełnosprawnych . Tereny zostaną uzbrojone w infrastrukturę techniczną i udostępnione pod działalność gospodarczą lub produkcyjną, w tym zakładom z infrastrukturą przystosowaną do zatrudnienia osób niepełnosprawnych – wyjaśnia Jacek Pająk.

Powstanie strefy umożliwi aktywizację zawodową osób bezrobotnych i niepełnosprawnych. Przystosowany teren zostanie udostępniony na działalność produkcyjną przedsiębiorcom działającym w obszarze przemysłu i usług (z wykluczeniem inwestycji turystycznych i mieszkaniowych, a także obiektów handlowych).

Strefa powstanie w systemie „zaprojektuj i wybuduj” do końca listopada 2014 roku.

W formule „zaprojektuj i wybuduj” jest możliwość dostosowania projektowanej, a następnie wykonywanej infrastruktury pod oczekiwania przyszłych inwestorów – zaznaczył podczas dzisiejszej konferencji Jacek Pająk, starosta bocheński.

Taka inwestycja daje nowe możliwości rozwoju powiatu bocheńskiego jak i miasta Bochni, a także stwarza nowe miejsca pracy – powiedział burmistrz Stefan Kolawiński.

Projekt, realizowany w partnerstwie z miastem, współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.