Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-04-07 15:18:36 przez system

Podpisano umowę na inwestycję drogową za 2 miliony

Przy udziale starosty bocheńskiego Ludwika Węgrzyna, wicestarosty Józefa Mroczka i członka Zarządu Powiatu Rafała Rudki podpisano umowę na rozbudowę drogi powiatowej w miejscowościach Pogwizdów i Zawada w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019.

- Stan dróg na terenie Powiatu Bocheńskiego jest dobry, są jeszcze odcinki dróg, które należy poprawić lub przebudować. Zapotrzebowanie społeczeństwa poszło w kierunku poprawy bezpieczeństwa i jest to również zbieżne z działaniami Zarządu Powiatu , chodzi tutaj o budowę chodników i stworzenie takich warunków ruchu pieszych aby było bezpieczniej – mówił Ludwik Węgrzyn starosta bocheński.

Planowana rozbudowa drogi w Pogwizdowie i Zawadzie polegać będzie na budowie 2 kilometrów chodnika wraz z kanalizacją deszczową, przebudowie drogi na odcinku kilometra i poszerzeniu jezdni do szerokości 6 mb, wykonaniu nawierzchni asfaltowej oraz ułożeniu ścieku przykrawężnikowego. Przebudowane zostaną zjazdy, skrzyżowanie z drogą gminną jak również sieć teletechniczna i energetyczna. Planuje się również wykonać dwie zatoki autobusowe w Pogwizdowie.

Chodnik, który powstanie wzdłuż drogi powiatowej umożliwi bezpieczną komunikację pieszych w tym dzieci do kościoła, szkoły, sklepy czy też świetlicy, jak również wpłynie na bezpieczeństwo ruchu kołowego.

Początek inwestycji zlokalizowany jest w miejscowości Pogwizdów od skrzyżowania z drogą gminną prowadzącą w kierunku szkoły a koniec w miejscowości Zawada przy istniejącym chodniku naprzeciwko sklepu PSS.

- To ważna i oczekiwana inwestycja dla mieszkańców. Będzie to odcinek który połączy dwa fragmenty w Zawadzie gdzie zostało już przebudowane skrzyżowanie i drugi w Pogwizdowie gdzie fragment odcinka został zrealizowany w tamtym roku – mówił Rafał Rudka członek Zarządu Powiatu w Bochni

Całość inwestycji to prawie 2 miliony złotych z czego połowa środków to dotacja z Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa w ramach Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019. Pozostała kwota zostanie pokryta ze środków pochodzących z budżetu Powiatu Bocheńskiego i Gminy Bochnia.

Przewidywany termin zakończenia inwestycji, którą zrealizuje firma Kambud z Starego Wiśnicza to koniec października 2017 r.