Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-11-19 18:57:48 przez system

Podziękowania Jana Trusia

Na naszą redakcyjną pocztę wpłynął list od Jana Trusia, do niedawna dyrektora Gminnego Centrum Kultury Czytelnictwa i Sportu w Łapczycy:

Szanowni Państwo!

  • Decyzją władz gminy Bochnia z dniem 16 listopada 2018 roku zakończyła się moja ponad 11-letnia praca w Gminnym Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni. Nadszedł zatem czas na podziękowania.

W pierwszej kolejności pragnę podziękować tym, którzy we wrześniu 2007 roku wyciągnęli do mnie pomocną dłoń, zaufali mi i pozwolili rozwinąć umiejętności związane z zarządzaniem w kulturze: ówczesnemu wójtowi – Jerzemu Lysemu i dyrektorce GCKCziS – Danucie Niemiec.

Dziękuję wszystkim pracownikom, z którymi dane mi było współpracować: najpierw jako zastępca dyrektora, następnie w charakterze pełniącego obowiązki dyrektora aż wreszcie - od 1 grudnia 2015 roku - jako zarządzającego gminną instytucją kultury. Za nami wiele wspólnie zrealizowanych wydarzeń kulturalnych, spotkań okolicznościowych, konkursów, szkoleń i wycieczek. Zdecydowaną większość z nich uznać można za wspólny sukces, który był możliwy tylko dzięki naszej dobrej współpracy.

Dziękuję wszystkim osobom angażującym się w życie społeczne i kulturalne gminy Bochnia, z którymi dane mi było współpracować. Myślę tu o Paniach z Kół Gospodyń Wiejskich, strażakach ochotnikach, działaczach sportowych, członkach rad sołeckich i parafialnych, grupach młodzieżowych, twórcach ludowych, rękodzielnikach i jeszcze wielu innych pasjonatach, członkach mniej lub bardziej formalnych grup i stowarzyszeń. Mam nadzieję, że w instytucji, którą kierowałem znajdowaliście zrozumienie i potrzebne wsparcie.

Dziękuję pracownikom Urzędu Gminy Bochnia oraz sąsiednich samorządów, radnym i sołtysom, dyrektorom szkół i przedszkoli oraz nauczycielom, proboszczom gminnych parafii, funkcjonariuszom Policji i PSP, dziennikarzom a także lokalnym przedsiębiorcom.
Wiele zrealizowanych inicjatyw wymagało szerokiej współpracy z różnymi instytucjami, która niemal zawsze była wzorcowa. Szczególne podziękowania za dobrą współpracę składam członkom zespołów artystycznych od wielu już lat będących wizytówką kulturalną Gminy Bochnia. Zarówno „Siedlecanie” jak i „Orkiestra Baczków” zawsze były dla mnie bardzo ważne i cieszę się, że pomimo różnorodnych trudności i zawirowań oba zespoły zostawiam w bardzo dobrej kondycji, o czym najlepiej świadczą ich niedawne koncerty. Wierzę, że pod przewodnictwem niezwykle kreatywnych i zdolnych liderów, na których kiedyś z odwagą postawiłem i nigdy się nie zawiodłem, przed nimi jeszcze wiele niezwykłych, artystycznych przygód!*

  • Dziękuję wszystkim mieszkańcom Gminy Bochnia za zaangażowanie, uczestnictwo w życiu kulturalnym, cenne wskazówki, pochwały a czasem i słowa krytyki, które tylko mobilizowały mnie i współpracowników do jeszcze lepszej pracy.

Doceniając pomoc ludzką, nie mogę zapomnieć o wsparciu jakiego doświadczam każdego dnia od Wszechmogącego Boga. W podziękowaniu za Boże błogosławieństwo w pracy zawodowej oraz z prośbą o dalszą opiekę dla mnie i wszystkich pracowników Gminnego Centrum Kultury, Czytelnictwa i Sportu w Bochni a także osób, z którymi było mi dane współpracować odprawiona zostanie Msza święta, na którą serdecznie zapraszam w najbliższy piątek, 23 listopada o godzinie 17.00 w kościele parafialnym pw. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Chełmie.*

  • Na koniec pragnę gorąco podziękować za wszelkie słowa wsparcia, jakie zostały skierowane w moją stronę w bezpośrednich rozmowach czy też w licznych komentarzach na portalach internetowych i w mediach społecznościowych. To niezwykle ważne i budujące, zwłaszcza ze względu na trudne dla mnie i zupełnie niezrozumiałe okoliczności rozwiązania umowy o pracę. *

Pragnę też poinformować, że przedstawione publicznie przyczyny odwołania ukazujące moją osobę w niekorzystnym świetle są dalekie od rzeczywistych, dlatego swojego dobrego imienia zmuszony jestem bronić w sądzie. Do czasu zakończenia postępowania, proszę o zrozumienie i nieoczekiwanie ode mnie komentarzy mających odnieść się do stawianych zarzutów. Wszystkim mieszkańcom Gminy Bochnia życzę dalszego rozwoju życia kulturalnego i społecznego. Jeszcze raz dziękuję za współpracę!

Jan Truś