Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-02-04 15:47:39 przez system

Podziel się podatkiem

<html />

Każdy z nas, przy okazji rocznych rozliczeń podatkowych z fiskusem (ich termin mija 30 kwietnia), może zadecydować o losie 1% swojego podatku i podzielić się nim z wybraną organizacją.

Przekazaniem 1 % zajmują się urzędy skarbowe, w oparciu o zeznania złożone w terminie określonym dla ich złożenia, a także w oparciu o korekty zeznań jeżeli zostały dokonane w ciągu dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania podatkowego.
Warunkiem przekazania 1% jest zapłata w pełnej wysokości podatku należnego, stanowiącego podstawę obliczenia kwoty, która ma być przekazana na rzecz OPP, nie później jednak niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu dla złożenia zeznania podatkowego.

Kwota będzie przekazana anonimowo lub ze wskazaniem imienia, nazwiska i adresu podatnika oraz wysokości kwoty przekazanej na rzecz danej organizacji, oczywiście po wyrażeniu zgody podatnika w zeznaniu podatkowym. Wypełniając zeznanie należy zwrócić też szczególną uwagę na podanie numeru KRS, gdyż dzięki niemu urzędy skarbowe identyfikują organizację i alokują podatek.

1% podatku dochodowego mogą przekazać organizacjom:
- podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. podatnicy uzyskujący dochody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych);
- podatnicy opodatkowani ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych;
- podatnicy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą i korzystający z liniowej, 19-procentowej stawki podatku.
- 1% mogą przekazać również emeryci, pod warunkiem jednak, że samodzielnie wypełnią PIT-37 i zrezygnują z pomocy ZUS w tym zakresie. Podobna zasada dotyczy osób, które są rozliczane przez pracodawcę (www.jedenprocent.pl)

Lista aktualnych organizacji pożytku publicznego z terenu powiatu bocheńskiego, na które można przekazać swój 1% podatku:
1. Ludowy Klub Sportowy "Piast" Łapanów - Nr KRS 0000004066
2. Ludowy Klub Sportowy "Naprzód" Sobolów - Nr KRS 0000026942
3. Towarzystwo Przyjaciół Chorych Hospicjum Im. Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego w Bochni - Nr KRS 0000032589
4. Katolickie Stowarzyszenie Przyjaciół Niepełnosprawnych "Otwarte Serca" przy Parafii Św. Bartłomieja w Łapanowie - Nr KRS 0000035414
5. Chłopięcy Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai - Nr KRS 0000060038
6. Ludowy Klub Sportowy "Tarnavia" Tarnawa – Nr KRS 0000073892
7. Stowarzyszenie Górnicze "Sutoris" im. Antoniego Langera - Nr KRS 0000183056
8. Bocheński Klub Abstynentów – Nr KRS 0000183582
9. Fundacja im. Dr Anny Trzaski-Wilkońskiej - "Pomagajmy Szpitalowi w Bochni" – Nr KRS 0000255236
10. Ludowy Klub Sportowy "Drwinka" Drwinia – Nr KRS 0000320543
11. Stowarzyszenie „Nasze Dzieci” w Rzezawie – Nr KRS 0000289790
12. Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Kropla Dobroci” – Nr KRS 0000293985
13. Fundacja Obrony Praw Dziecka „Kamaka” – Nr KRS 0000341653
14. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy „Sobolik” – Nr KRS 0000381026
15. Towarzystwo Sportowe „MOSiR Bochnia” – Nr KRS 0000408423