Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2010-01-19 10:34:16 przez system

Policja apeluje: bądź bezpieczny na feriach!

Rozpoczęły się zimowe ferie. Dla dzieci i młodzieży to wspaniały czas dla odpoczynku od obowiązków szkolnych i nauki, relaksu w domu i na świeżym powietrzu. Dla ich opiekunów to czas szczególnego zainteresowania się warunkami bezpieczeństwa tego wypoczynku. Co zrobić, żeby po feriach zostały tylko miłe wspomnienia?

ak co roku warto przypomnieć kilka podstawowych zasad z zakresu bezpieczeństwa.

Tegoroczne ferie obfitują w śnieg i lód. Niskie temperatury sprzyjają zamarzaniu stawów i sadzawek, na których zabawa nie zawsze jest bezpieczna z uwagi na zbyt cienką warstwę lodu.
Dlatego jeżdżąc na łyżwach powinno się korzystać tylko z zorganizowanych i nadzorowanych lodowisk.
Szczególnie niebezpieczne są miejsca w pobliżu ujść rzek, nurty rzek, ujścia kanałów i ścieków, ujęcia wody, mosty, śluzy, wszelkie pomosty, miejsca na lodzie z występującymi rysami i pęknięciami.
Niedopuszczalne są zabawy na zamarzniętych zbiornikach wodnych oraz pływających krach. Pod ciężarem człowieka lód może się załamać i najczęściej jest to główna przyczyna utonięć w okresie zimowym.
W przypadku załamania lodu zagrożenie stanowi bardzo niska temperatura wody i otoczenia, zimowy strój powodujący trudność w wydostaniu się na powierzchnię lodu. W takim przypadku należy starać się położyć płasko na wodzie, rozłożyć szeroko ręce, próbować wpełznąć na lód i wzywać głośno pomocy.
Jeśli zauważymy osobę wzywającą pomocy, załamanie lodu i tonięcie człowieka lub wypadek nad wodą natychmiast wzywamy pomoc i w ramach naszych możliwości (z rozwagą) staramy się pomóc.

Do zjeżdżania na sankach, nartach lub urządzenia ślizgawki należy wybierać miejsca oddalone od ruchu samochodowego.

Dziecko, które przebywa na zimowisku powinno czuć się swobodnie i bezpiecznie.

Aby zapewnić mu te warunki, warto dziecko wyposażyć w:
* Telefon komórkowy, ułatwiający kontakt z rodzicami lub opiekunami.
* Portfel na pieniądze najlepiej zawieszany na szyi lub na pasku.
* Niezbędną ilość pieniędzy.
* Informację z danymi dziecka oraz adresem i numerem telefonu do rodziców lub zimowiska.
Wyposażenie dzieci w wartościowe przedmioty tj. atrakcyjne telefony komórkowe i odtwarzacze muzyki i filmów, drogą biżuterię, markową odzież i buty oraz znaczne sumy pieniędzy może narazić je na kradzież lub rozbój.

Przed wyjazdem autokaru, kiedy mamy uwagi co do stanu technicznego lub stanu trzeźwości kierowcy, zawsze można poprosić Policję o kontrolę.

Przypominamy również podstawowe zasady poruszania się pieszych po drogach:
* Należy mieć świadomość, że piesi o zmroku, a także w dzień, gdy pada deszcz lub śnieg, są przez kierowców gorzej dostrzegani.
* Przechodzenie przez ulicę w czasie złej widoczności powinno być wykonywane ze szczególną ostrożnością.
* Dziecko w wieku do 15 lat, poruszające się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym, jest obowiązane używać elementów odblaskowych w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu.

Przed wyjazdem warto poprosić sąsiada o zwrócenie uwagi na pozostawiony dom (mieszkanie), odbieranie poczty i reklam (pozostawione przed drzwiami informują o nieobecności domowników) jak również poinformować o planowanym terminie powrotu oraz pozostawić numer telefonu do ewentualnego kontaktu.
Warto zwrócić uwagę na właściwe zabezpieczenie wartościowych przedmiotów. Przedmioty tj. obrazy, rzeźby, biżuteria itp. powinny być sfotografowane, co ułatwia ich poszukiwanie w przypadku ewentualnej kradzieży.

info.prasowa