Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-12-30 13:30:25 przez system

Policja ostrzega – ostrożnie z fajerwerkami

W okresie świąteczno–noworocznym odnotowuje się wzrost podaży i popytu na fajerwerki, petardy i sztuczne ognie. Są to elementy dobrej zabawy. Jednak należy pamiętać, aby materiałami pirotechnicznymi nie bawiły się dzieci, jak i osoby dorosłe, będące pod wpływem alkoholu, bo mogą spowodować nieodwracalne w skutkach nieszczęśliwe wypadki. Pamiętajmy o kilku ważnych zasadach, aby koniec starego i początek Nowego Roku był dla wszystkich przyjemny i bezpieczny.

Policja radzi, jak bezpiecznie obchodzić się ze sztucznymi ogniami, fajerwerkami i petardami:

• Kupujmy petardy i sztuczne ognie w sprawdzonych sklepach, a nie na ulicznych straganach i bazarach. Informujmy Policję o handlowcach, którzy sprzedają petardy dzieciom. Uchroni to najmłodszych, którzy często padają ofiarami fajerwerków. Pamiętajmy, że sprzedaż niepełnoletnim fajerwerków lub petard jest przestępstwem i każdy, kto dopuszcza się takiego czynu, podlega karze grzywny, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat dwóch.
• Fajerwerki dopuszczone do sprzedaży powinny posiadać instrukcję w języku polskim określającą zasady bezpiecznego użytkowania, numer katalogowy produktu, nazwę producenta lub nazwę importera, znak dopuszczenia produktu do sprzedaży oraz oznaczenie WPW zawierające nazwę wyrobu, numer normy i symbol klasy. Na opakowaniu powinna być także podana data ważności produktu.
• Do amatorskich pokazów używajmy tylko fajerwerków oznaczonych jako klasa I i II, ponieważ klasa III jest przeznaczona wyłącznie do profesjonalnych pokazów pirotechnicznych.
• Korzystając z petard i sztucznych ogni pamiętajmy o zachowaniu szczególnej ostrożności. Przede wszystkim przeczytajmy najpierw instrukcję obsługi. Nie używajmy fajerwerków w grupie osób i w miejscach, w których mogą one spowodować pożar.
• Fajerwerków nie wolno odpalać z ręki, na balkonie, z okna czy z dachu pokrytego papą. Najlepiej wybrać w tym celu gładką, równą powierzchnię (np. beton czy asfalt), aby petardy nie przewróciły się.
• Pamiętajmy, że nie wolno rozbierać fajerwerków, podchodzić do niewybuchów i ponownie próbować je odpalać, kierować nieodpalonych fajerwerków w stronę inną niż do góry, stawiać fajerwerków odwrotnie niż jest to wskazane na etykiecie, wrzucać do ogniska.
• Oddalmy się na co najmniej 10 m. od odpalanego fajerwerku. Wybuchająca nagle petarda nie tylko może spowodować oparzenia rąk i twarzy, ale także poważniejsze uszkodzenia ciała np. utratę wzroku, palców lub całej ręki.
• Huk petard niepokoi zwierzęta, szczególnie psy. Zadbajmy więc, by nasze czworonogi nie zakłócały spokoju innym i nie były narażone na odgłosy wybuchów.
• Szczególnie uważajmy na dzieci - fajerwerkami i petardami zajmować się mogą tylko osoby dorosłe.
• Pamiętajmy, że za nieostrożne obchodzenie się z wyrobami pirotechnicznymi, grożą kary aresztu, grzywny lub pozbawienia wolności do lat dwóch.

Materiał Komendy Głównej oraz Komendy Stołecznej Policji