Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-10 19:24:38 przez system

Policjantka z krwi i kości. I z sercem

Już niedługo Komenda Powiatowa Policji w Bochni, a przede wszystkim mieszkańcy powiatu bocheńskiego będą mogli cieszyć się tym, że na początku 2014 roku, na ulicach naszego miasta, gmin i powiatu pojawią się nowi funkcjonariusze.

Szeregi małopolskiego garnizonu Policji systematycznie zasilane są nowymi funkcjonariuszami i funkcjonariuszkami. Każda z tych osób przed podjęciem służby społeczeństwu musi zdobyć niezbędne w tym zakresie szkolenie merytoryczne jak i praktyczne. Takie półroczne szkolenie odbywa się w jednym z wielu Centrum Szkolenia Policyjnego, jakie rozmieszczone są na terenie kraju. Dzięki wiedzy i umiejętności nabytych w trakcie szkolenia świeżo upieczeni policjanci są w stanie skutecznie walczyć zarówno z drobnymi wykroczeniami, jak również z szeroko pojęta przestępczością. Równie ważnym działaniem jak walka z przestępczością, jest jej skuteczne zapobieganie poprzez działania prewencyjne i profilaktyczne.

Policjant to nie tylko funkcjonariusz mający bezwzględnie „rozprawiać” się z jednostkami czy grupami naruszającymi prawo. W szeregach tej formacji przede wszystkim służą ludzie, którzy jak każdy inny człowiek posiadają uczucia i wrażliwość na krzywdę innych. Często swój wolny czas poświęcają na krzewienie wśród dzieci i młodzieży postaw społecznie akceptowalnych, obywatelskich i twórczych kierując tym samym młodych ludzi na tory postępowania zgodnego z obowiązującymi normami prawa. Docierają swym działaniem również do osób doświadczonych i skrzywdzonych przez los, dla których dobre słowo, porada i empatia drugiego człowieka stają się motywacją do walki z niepowodzeniami.

- Jako Komendant Komendy Powiatowej Policji w Bochni z dumą mogę wskazać również i w szeregach naszej bocheńskiej jednostki funkcjonariuszy o szczególnej wrażliwości na losy innych ludzi. Przykładem jest przebywająca obecnie na szkoleniu Pani post. Barbara Chról, która swoją postawą, działając na rzecz dobra i bezpieczeństwa społecznego jednocześnie godnie reprezentuje naszą jednostkę po za granicami województwa małopolskiego – mówi podinsp. Mariusz Dymura. - Przytoczone słowa pragnę poprzeć fragmentem listu gratulacyjnego, jakie pisemnie złożyła na moje ręce zastępca komendanta Szkoły Policji w Katowicach, insp. Anna Rosół.

„Szczególną okazją do wyróżnienia Pani post. Barbary Chról jest jej duży wkład w pracę na rzecz samorządu słuchaczy Szkoły Policji w Katowicach. Szczególne znaczenie ma jej udział w wolontariacie na rzecz Fundacji „Mam Marzenie”. W czasie wolnym od służby, wymieniona policjantka uczestniczyła w spotkaniu z pacjentami Oddziału Onkologicznego Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach. W trakcie spotkania była animatorem wielu ciekawych gier i zabaw, czytała dzieciom bajki, prezentowała umundurowanie, sprzęt i wyposażenie Policji oraz opowiadała co trzeba zrobić, aby zostać policjantem. Opisana postawa Pani post. Barbary Chról w pełni zasługuje na szczególną pochwałę i wyróżnienie. Swoim postępowaniem przyczyniła się do budowania i umacniania w społeczeństwie pozytywnego wizerunku Policji. Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że adresatami tych działań były małoletnie dzieci, które zmagają się z poważnymi chorobami, a wskazana funkcjonariuszka wykazała się z empatią i chęcią bezinteresownego niesienia pomocy i wsparcia potrzebującym.”

- To ogromne wyróżnienie dla naszej jednostki, a zarazem utwierdzenie społeczeństwa w świadomości, że w instytucji jaką jest Policja oparcie i pomoc znajdzie każdy, niezależnie od sytuacji w jakiej się znalazł - kończy komendant Dymura.