Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-09-22 23:37:56 przez system

Policyjna profilaktyka dociera do najmłodszych

Wraz z nowym rokiem szkolnym rozpoczęły się spotkania z zaproszonymi policjantami, którzy ostrzegają młodych słuchaczy przed zagrożeniami, na jakie są narażeni. Informują o przestępstwach związanych z cyberprzemocą i innych rodzajach przestępstw na jakie są najczęściej narażeni.

Mówią o zagrożeniach związanych z uzależnieniami, gdzie szukać pomocy, o bezpieczeństwie w ruchu drogowym oraz o odpowiedzialności prawnej i karnej, ponieważ często młodzi ludzie wchodzą na przestępczą drogę w efekcie niewiedzy i namowy rówieśników.

Policjanci spotykają się w ramach programu profilaktyczno - edukacyjnego pn. „Bezpieczny Przedszkolak” z najmłodszymi, przypominając zasady poruszania się po drogach, uświadamiają jak ważne jest używanie elementów odblaskowych, zachowania wobec osoby obcej czy też niebezpiecznego psa.

Podobna tematyka dotyczy młodszych klas szkół podstawowych. W klasach starszych i gimnazjach zwraca się więcej uwagi na zagrożenia związane z uzależnieniami, cyberprzemocą i odpowiedzialnością prawną nieletnich. Natomiast w szkołach ponadgimnazjalnych wyświetlana jest prezentacja mająca na celu zwrócić uwagę uczniom pełnoletnim, kierującym pojazdami, na skutki wypadków drogowych, spowodowanych brawurą kierujących, niezapinaniem pasów bezpieczeństwa i kierowania pojazdami pod wpływem alkoholu czy też narkotyków. Program pod nazwą „Masz jedno życie” realizowany jest przez Wydział Prewencji wspólnie z Wydziałem Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Bochni.

Policjanci uczestniczą również w spotkaniach z rodzicami podczas zebrań szkolnych. Zainteresowani uczestnictwem policjantów w spotkaniach mogą uzyskać więcej informacji w Zespole ds. Nieletnich i Patologii KPP w Bochni pod nr tel. 14 615 22 12.