Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-15 11:53:10 przez system

Pomoc dla WTZ

Na terenie Powiatu Bocheńskiego funkcjonują dwa Warsztaty Terapii Zajęciowej w Proszówkach i w Łapanowie. Blisko 60% środków PFRON przeznaczonych dla powiatu pochłaniają koszty funkcjonowania WTZ. Z tej formy wsparcia w ubiegłym roku korzystało 75 uczestników, a aktualnie korzysta 83 osoby.

Poza dofinansowaniem ze środków PFRON do kosztów rehabilitacji prowadzonej w WTZ konieczny jest wkład własny Powiatu Bocheńskiego. W ubiegłym roku Powiat przeznaczył na ten cel ponad 82 tysiące zł. Już wielokrotnie podkreślałem, że nie możemy zapominać o tym, że rozmawiając o Warsztatach Terapii Zajęciowej rozmawiamy o ludziach potrzebujących naszego wsparcia. Dla osób niepełnosprawnych działanie tych placówek jest jedyną możliwością rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie przywrócenia, czy też nabycia umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia - mówi Starosta Jacek Pająk.
Corocznie większość Gmin z terenu Powiatu przekazuje na rzecz WTZ środki finansowe odpowiednio do liczby uczestników WTZ pochodzących z terenu danej Gminy. W ubiegłym roku była to łącznie kwota 34.495,00 zł tj.: z Miasta Bochnia (21 uczestników): 3.000,00 zł, z Gminy Łapanów (14 uczestników): 10.433,00 zł, z Gminy Trzciana (14 uczestników): 10.433,00, z Gminy Bochnia (12 uczestników): 8.943,00 zł, z Gminy Nowy Wiśnicz (7 uczestników); 0,00 zł, z Gminy Lipnica Murowana (2 uczestników): 745,00 zł, z Gminy Rzezawa (2 uczestników): 0,00 zł, z Gminy Drwinia (2 uczestników): 1.490,00 zł. Gmina Nowy Wiśnicz, której 7 mieszkańców korzysta z WTZ i Gmina Rzezawa, która ma 2 uczestników w WTZ nie partycypowały w kosztach funkcjonowania Warsztatów w ubiegłym roku. W bieżącym roku Gmina Bochnia i Trzciana już zadeklarowały wsparcie finansowe dla WTZ. Pozostałe Gminy również otrzymały zaproszenie do udziału w kosztach rehabilitacji swoich mieszkańców i mamy nadzieję, że na to zaproszenie odpowiedzą na miarę własnych możliwości -mówi Elżbieta Paczyńska Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.