Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-05-26 01:39:04 przez system

Pomogą rodzinom dysfunkcyjnym

Wzrostowa tendencja zachowań patologicznych w zakresie uzależnień i przemocy - to powody powołania przez Dyrektora PCPR w Bochni z dniem 2 marca 2009 r. Powiatowego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Pomocy Dziecku i Rodzinie. Z naszych obserwacji oraz rozmów z ościennymi PCPR wynika, że jest to najefektywniejsza forma pomocy zarówno grupom zawodowym, jak i rodzinom dysfunkcyjnym.

     Zespół poparty doświadczeniem jego członków i uwzględniający aktualną sytuację oraz potrzeby, daje szansę skoordynowania działań poszczególnych instytucji i pracowników, by skutecznie nieść pomoc osobom tego wymagającym.

Działania zespołu są skierowane do rodzin w kryzysie, niewydolnych wychowawczo i ukierunkowane na rozwiązanie konkretnego problemu w rodzinie, a ich celem jest przeciwdziałanie następstwom zaistnienia problemu.

Zadaniem zespołu interdyscyplinarnego jest zintegrowane oddziaływanie na rodzinę i budowanie dla niej sieci wsparcia oraz wspomaganie dzieci poprzez wyposażanie rodziców w umiejętności związane z prawidłowym pełnieniem roli rodzica i członka rodziny.

Uruchomienie pierwszego etapu pracy zespołu interdyscyplinarnego może nastąpić w wyniku reakcji na:

  • Prośbę rodziców lub innych dorosłych członków rodziny,

  • Prośbę dziecka

  • Informacje uzyskane od członków społeczności lokalnej,

  • Informacje uzyskane z placówek oświatowych,

  • Informacje innych służb / GOPS/MOPS, policja, Kościół, organizacje pozarządowe/.

Wszystkie osoby zainteresowane uzyskaniem szczegółowych informacji nt. działania Zespołu prosimy o kontakt osobisty lub telefonicznych z PCPR (014 611-97-40).