Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-02-18 19:54:34 przez system

Ponad 10 mln na usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Wojewoda małopolski we wtorek 18 lutego wręczył przedstawicielom jednostek samorządu terytorialnego promesy na usuwanie skutków klęsk żywiołowych oraz na usuwanie skutków ruchów osuwiskowych ziemi. Łącznie samorządy ziemi bocheńskiej z budżetu państwa otrzymały 10 mln 677 tys. zł.

Na usuwanie skutków powodzi z rezerwy celowej budżetu państwa samorządy otrzymały 81 840 tys. zł w tym:
- gminy: 48 060 tys. zł
- powiaty: 33 530 tys. zł
- samorząd województwa: 250 tys. zł

Promesy otrzymało 125 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 109 gmin, 15 powiatów i samorząd województwa. Dzięki środkom z promes zrealizowanych zostanie 257 zadań: 221 zadań na remont lub odbudowę dróg, mostów, przepustów, ujęć wody pitnej, zbiornika retencyjnego w gminach, 35 zadań na remont lub odbudowę dróg i mostów w powiatach oraz jedno zadanie - odbudowa przepustu – samorządu województwa.

Na usuwanie skutków osuwisk z rezerwy celowej budżetu państwa przyznano 17 079 tys. zł, w tym 12 822 tys. zł dla gmin, 157 tys. zł dla powiatów oraz 4 100 tys. zł dla samorządu województwa. Promesy otrzymało 16 jednostek samorządu terytorialnego, w tym 13 gmin, 2 powiaty i samorząd województwa.

Z promes realizowanych jest 16 zadań: dla gmin wykonanych zostanie 6 dokumentacji geologiczno-inżynierskich; 3 projekty budowlane i 1 wykup gruntów. W 3 przypadkach wykonane zostaną właściwe roboty stabilizujące. Dla powiatów wykonane zostaną 2 projekty budowlane a dla samorządu właściwe roboty stabilizujące dla jednego zadania.

Jak powyższe środki lokowano na terenie powiatu bocheńskiego:

Środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych
Gmina Bochnia – 400 tys. (remont drogi w Stanisławicach, przepustu w Brzeźnicy oraz remont drogi Łapczyca-Moszczenica)
Miasto Bochnia – 500 tys. (remont ul. Smyków, Rejtana, Strzelecka)
Drwinia – 270 tys. (odbudowa 2 przepustów w Grobli)
Lipnica Murowana – 370 tys. (remont drogi „Dominiczna Góra” w Rajbrocie, remont drogi w Lipnicy Murowanej)
Łapanów – 270 tys. (remont drogi Kobylec-Borówna)
Nowy Wiśnicz – 130 tys. (odbudowa mostu nad potokiem w Chronowie)
Rzezawa – 310 tys. (remont drogi „Piaski” w Krzeczowie oraz drogi w Buczkowie)
Trzciana – 300 tys. (remont drogi Ujazd-Waligóra oraz Kierlikówka-Rdzawa)
Żegocina – 90 tys. (remont drogi w Rozdzielu)

powiat bocheński – 8 mln (odbudowa mostu na Stradomce)

Środki na likwidację osuwisk
Powiat bocheński – 37 tys. (wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej zabezpieczenia osuwiska w Trzcianie).