Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-11-02 13:09:46 przez system

Ponad 2,5 miliona zł dla powiatu na inwestycje drogowe

Samorząd Powiatu Bocheńskiego podpisał z samorządem Województwa Małopolskiego umowę na dwa projekty pn. „Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana-Żegocina" oraz „Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020.

Starosta bocheński wspólnie z wicestarostą i skarbnikiem powiatu podpisali umowę z dyrektorem Departamentu Funduszy Europejskich, dotyczącą wsparcia inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii na operacje typu budowa lub modernizacja dróg lokalnych.

W przypadku projektu pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 2075K Lipnica Murowana -Żegocina” całkowity koszt wynosi 3 265 687,56 zł. przy czym 2 035 206,00 zł. to dofinansowanie, natomiast 1 230 481,56 zł to wkład własny powiatu bocheńskiego.

- Zakres zadania obejmował będzie rozbudowę i przebudowę ponad 5 km odcinka drogi powiatowej Lipnica Murowana - Żegocina, powstanie również chodnik, wyniesione przejścia dla pieszych. Zamontują także znaki drogowe z oświetleniem LED i bariery drogowe i mostowe, przebudują 7 przepustów i wykonają zatoki autobusowe z peronem przystankowym – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

„Przebudowa drogi powiatowej nr 2071K Łąkta Górna - Łapanów na terenie Gminy Żegocina” to drugi z projektów na który powiat bocheński otrzymał prawie pół miliona zł. dofinansowania, a całkowita wartość to prawie 800 tys. zł, pozostała kwota to wkład powiatu.

- Pozyskane środki zostaną przeznaczone na przebudowę drogi powiatowej Łąkta Górna – Łapanów na długości prawie 1,5 km. przebudowę skrzyżowań z drogami gminnymi czy przebudowę przepustu i zatoki oraz rozbiórkę istniejących elementów i konstrukcji drogowych – mówi Józef Mroczek, wicestarosta.

Obie inwestycje zostaną zrealizowane do końca 2017 roku.