Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-11-16 13:33:36 przez Czas2012

Poseł Stanisław Bukowiec za usprawnieniem RCKiK

Krótsze oczekiwanie na osocze

12 listopada poseł Stanisław Bukowiec przesłał pismo do dyrektor Narodowego Centrum Krwi dotyczące poprawy i rozszerzenia działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie, które odpowiada m.in. za pozyskiwanie osocza z przeciwciałami od tzw. ozdrowieńców z Covid-19. Apel Stanisława Bukowca był odzwierciedleniem licznych interwencji, z jakimi w tej sprawie zwrócili się do niego mieszkańcy Małopolski, która należy do jednego z najbardziej dotkniętych pandemią regionów naszego kraju.

Uzyskiwany z krwi płyn, wobec braku konkretnego lekarstwa, stosowany jest jako jeden z wiodących (choć nadal doświadczalnych) sposobów leczenia osób zarażonych koronawirusem Sars-coV-2 z ciężkim przebiegiem choroby. W odpowiedzi dyrektor NCK - dr Małgorzata Lorek, jak również dyrektor RCKiK w Krakowie - Łukasz Guliński zapowiedzieli uruchomienie nowych punktów do poboru osocza (separatorów) m.in. w Tarnowie i Nowym Sączu. Niewykluczone, że takie urządzenia będą dostępne również w innych miastach regionu.

Poseł w swoim piśmie zwrócił szczególną uwagę na cztery aspekty działalności RCKiK, które wymagają poprawy:

1) Rejestracja wspomnianej placówki dysponuje tylko dwoma stanowiskami telefonicznymi, co sprawia, że aktualnie jakikolwiek kontakt w celu umówienia wizyty lub zasięgnięcia informacji jest praktycznie niemożliwy, gdyż numery są cały czas zajęte (...).

2) Obecne godziny funkcjonowania krakowskiego Centrum (od poniedziałku do piątku 7.15-16, a w sobotę 9-13), jak również te, w których pobierana jest krew od ozdrowieńców (tylko w dni powszednie od 8 do 12) są zdecydowanie za krótkie.

3) Zastanawiać może także czas pracy separatorów potrzebnych do pozyskiwaniu cennego osocza. Jak bowiem wynika z relacji osób zainteresowanych - aktualnie wykorzystywane są tylko przez kilka godzin dziennie(...).

4) Niewystarczająca informacja: wciąż jest bowiem wiele osób, co można zauważyć m.in. poprzez liczne wpisy w mediach społecznościowych, które proszą o informację: gdzie, kto i kiedy może oddać krew po przebytej chorobie".

Odnosząc się do poselskich uwag, dyr. Łukasz Guliński zapowiedział jak najszybsze wprowadzenie systemu informatycznego do rejestracji ozdrowieńców oraz zwiększenie ilości punktów pobrań. Środki na zakup urządzeń do poboru krwi i osocza będą pochodzić zarówno z budżetu centralnego, jak i środków małopolskich samorządów, z których kilka zadeklarowało już takie wsparcie. Istnieje więc szansa, że już niedługo separatory zostaną dostarczone do większości z 14 Terenowych Oddziałów RCKiK istniejących w miastach powiatowych województwa.