Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-05-19 12:22:24 przez system

Poszukiwany dyrektor wiśnickiego zamku

Burmistrz Nowego Wiśnicza ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej z siedzibą w Nowym Wiśniczu, ul. Zamkowa 13.

Szczegółowy opis wymagań, które spełniać musi kandydat na w/w stanowisko wraz z informacjami o konkursie, zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem:
http://bip.malopolska.pl/umnowegowisnicza/Article/get/id,1194312.html
oraz na stronie internetowej Nowego Wiśnicza: www.nowywisnicz.pl

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach na adres: Urząd Miejski w Nowym Wiśniczu, Rynek 38, 32-720 Nowy Wiśnicz, z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora Muzeum Ziemi Wiśnickiej” w terminie do 3 czerwca 2016 r.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela Sekretarz Gminy Nowy Wiśnicz, tel.: 146850915, e-mail: sekretarz@nowywisnicz.pl