Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-02-15 20:44:52 przez system

Potok Proszowski do przebudowy

Koryto potoku proszowskiego zostanie przebudowane. Taką decyzję wydał wojewoda małopolski 28.12.2018rr.

Prace mają mieć miejsce w miejscowości Proszówki, Damienice, Stanisławice, gm. Bochnia oraz w gm. Drwinia, w ramach zadania inwestycyjnego:* Zabezpieczenie przeciwpowodziowe w dolinie rzeki Raby. *

Jak pisze wikipedia: Potok Proszowski - dopływ Raby. Wypływa w Puszczy Niepołomickiej w Kłaju na wysokości około 210 m n.p.m. Spływa w kierunku wschodnim. Na większej części swojego biegu płynie przez Puszczę Niepołomicką, opuszcza ją dopiero na jej południowo-wschodnim końcu przy rezerwacie przyrody Dębina. Wypływa na bezleśne obszary miejscowości Proszówki, dwukrotnie przepływa pod autostradą A4 i w miejscowości Krzyżanowice na wysokości około 185 m uchodzi do Raby jako jej lewy dopływ.