Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-04-25 12:14:19 przez system

Powiat - absolutorium przyjęte

Bez sprzeciwu i jednogłośnie Radni Powiatowi udzielili staroście Jackowi Pająkowi absolutorium za ubiegły rok budżetowy. W głosowaniu nie uczestniczył tylko jeden nieobecny radny. Uchwała absolutorium budżetowego jest jedną z najważniejszych uchwal w funkcjonowaniu Powiatu. Przed głosowaniem Starosta dziękował Radnym.

Dziś obradowała Rada Powiatu. Pośród 19 punktów najważniejszym była dyskusja oraz głosowanie nad udzieleniem bądź nie absolutorium budżetowego staroście Jackowi Pająkowi za 2008 rok. Po przedstawieniu przez skarbnika pozytywnej opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej przemawiał Starosta Jacek Pająk. W przemówieniu w którym dziękował Radzie Powiatu, Zarządowi, wszystkim służbom powiatowym, a także pracownikom urzędu oraz jednostek organizacyjnych Starosta Jacek Pająkpowiedział m.in. "Chciałbym zwrócić uwagę na zakres prac jaki został zrealizowany w roku 2008. Nie będę epatował poszczególnymi przedsięwzięciami gdyż staraliśmy się w ramach rzetelnego realizowania obowiązków wydawania pieniądza publicznego na bieżąco z Państwem Radnymi oraz mieszkańcami powiatu bocheńskiego dzielić się tymi informacjami — nie ukrywam również sukcesami. Rok 2008 to rok w którym Powiat Bocheński, Rada Powiatu, wzięła sobie na barki dużo trudnych, czasem dobrych ale i nowatorskich przedsięwzięć. To był rok gdzie pokazaliśmy drugi raz z rzędu, że Powiat Bocheński może być dynamiczny w pozyskiwaniu środków zewnętrznych i w realizowaniu inwestycji. Mogę dziś z dużą satysfakcją powiedzieć, że środki uchwalone przez Radę Powiatu jak i środki realizowane z zewnątrz zostały wydatkowane racjonalnie, terminowo i celowo... Mam nadzieje, że w przyszłym roku uda się podtrzymać tą dobra koniunkturę i dobre realizowanie przez powiat swoich obowiązków".

Aprobatę dla absolutorium wyraziły wszystkie komisje Rady Powiatu tj. Komisja Budżetu Infrastruktury Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komisja Zdrowia i Opieki Społecznej, Komisja Współpracy Międzynarodowej, Kultury i Promocji, Komisja Edukacji, Sportu i Turystyki oraz Komisja Rewizyjna.

W trakcie sesji radni podjęli także uchwały dot. m.in. założenia Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego Specjalnego w Bochni, O czym niedługo szerzej napiszemy, a także przyznania dotacji celowej z budżetu dla Ochotniczych Straży Pożarnych.

Najwięcej emocji wywołała dyskusja na temat pisma stowarzyszenia Prospector, na temat budowy obwodnicy w Łapczycy. Patrz:

http://www.czasbochenski.pl/aktualnosci/powiat/radny-raczynski-stracil-nad-soba-panowanie.html