Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-09-30 14:06:11 przez system

Powiat Bocheński Samorządem Równych Szans 2015

Powiat Bocheński z wyróżnieniem Samorząd Równych Szans 2015Powiat Bocheński poprzez działania Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie otrzymał wyróżnienie w konkursie na najlepsze praktyki samorządów na rzecz osób z niepełnosprawnościami za realizację projektu pn. Wzmacnianie integracji społecznej w Powiecie Bocheńskim.

Działania PCPR poprzedzone były zidentyfikowaniem potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców, a projekt został opracowany i zrealizowany przy udziale osób niepełnosprawnych przez pracowników ośrodka. Wsparciem w latach 2008 – 2015 objętych zostało 351 osób z otoczenia społecznego oraz 254 osoby niepełnosprawne posiadające dysfunkcje w poruszaniu się, w komunikowaniu oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi.

Głównym celem działań dla osób niepełnosprawnych było otwarcie możliwości aktywnego udziału w życiu społecznym poprzez odpowiednie wsparcie indywidualne i grupowe oraz tworzenie w środowisku lokalnym warunków sprzyjających włączaniu osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe.

Wśród zrealizowanych form wsparcia znalazła się m.in.: praca socjalna, poradnictwo psychologiczne i prawne, terapia psychologiczna, Klub Wsparcia, doradztwo zawodowe, kursy zawodowe, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psycho-ruchowo, treningi kompetencji i umiejętności społecznych, spotkania o charakterze kulturalnym, rekreacyjnym, sportowym i okolicznościowym, organizacja debat społecznych i konferencji, publikacja artykułów prasowych.
Konkurs organizowany był przez Fundację Instytutu Rozwoju Regionalnego.