Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2008-12-05 05:06:17 przez system

Powiat bogatszy o kolejne miliony

10 milionów złotych dofinansowania otrzymał Szpital Powiatowy w Bochni w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Wniosek bocheńskiego szpitala znalazł się w trójce najlepiej ocenionych projektów.

Głównym celem projektu jest podniesienie jakości specjalistycznej opieki ginekologiczno-położniczej i neonatologicznej w powiecie bocheńskim i regionie poprzez pełne dostosowanie Oddziałów Ginekologii, Położnictwa i Neonatologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Bochni Szpitala Powiatowego do wymogów fachowych i sanitarnych.
Oznacza to, że wracamy do koncepcji budowy nowego bloku, którego pierwsze fragmenty(na zdjęciu) powstały pod koniec lat 90. ubiegłego wieku. Wtedy była to "radosna twórczość" wiceministra zdrowia Aleksandra Grada, do której dzisiaj raczej niechętnie wraca.
Kwota, która została zaplanowana na rozbudowę bocheńskiego szpitala to 21 mln 400 tys. złotych. Rada Powiatu zobowiązała się na ten cel zabezpieczyć środki w wysokości 6 mln 900 tys. złotych, natomiast pozostałą kwotę 4,5 mln złotych zabezpieczy szpital.

To nie koniec dobrych wiadomości. Kolejne 7 milionów dotacji otrzyma powiat na modernizację ciągu dróg powiatowych na odcinku węzeł autostradowy Bochnia-Uście Solne. Środki te przyznane zostały przez Zarząd Województwa Małopolskiego w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. Projekt przewiduje przebudowę i remont pięciu dróg powiatowych. W ramach inwestycji wykonane zostaną remonty m.in. nawierzchni drogowych, chodników, a także skrzyżowań i ścieżek rowerowych. Całkowity koszt inwestycji wynosi prawie 13 milionów złotych.