Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-07-09 15:21:26 przez system

Powiat buduje "schetynówki"

Budowa kolektora deszczowego na ul. Topolowej i Wiśniowej w Rzezawie oraz nowe nawierzchnie drogowe w Słomce i w Bochni przy ul. Krzyżanowickiej to wszystko, co dotychczas zostało już zrealizowane w ramach „schetynówki” przebiegającej przez północną część powiatu bocheńskiego. W trakcie jest remont chodników koło cmentarza i kościoła w Rzezawie.

Na terenie powiatu trwają prace przy modernizacji aż dwóch „schetynówek” za 10 milionów złotych. W ramach „schetynówki” północnej drogowcy wykonają progi zwalniające, skrzyżowania, chodniki oraz oznakowanie poziome i pionowe. Zamontują bariery ochronne i kasetony nad przejściem dla pieszych. Wyremontują przepust oraz nawierzchnię na długości prawie 3 km. Inwestycja ta przebiega przez miejscowości Bochnia, Słomka, Krzeczów i Rzezawa, a środki na jej realizację pochodzą z budżetu państwa, z budżetu Powiatu Bocheńskiego oraz Gminy Miasta Bochnia i Rzezawa. W partycypowanie włączyły się również firmy Stalprodukt, Werner Kenkel oraz Spółdzielnia Mleczarska w Bochni.

- W przypadku południowej „schetynówki”, przebiegającej przez pięć gmin, wykonano kanalizację deszczową w Kamionnej, Kopalinach, Leszczynie oraz Starym Wiśniczu, trwają prace związane z ułożeniem krawężnika i obrzeży w Kamionnej, Kopalinach i Leszczynie. Dodatkowo drogowcy w Kamyku wycięli drzewa i oczyścili skarpę. Natomiast w Lipnicy Górnej trwają prace związane z budową sieci napowietrznej oświetlenia ulicznego oraz przy budowie chodnika w Kopalinach – wyjaśnia Józef Mroczek, wicestarosta bocheński.

Połowa kwoty na realizację południowej „schetynówki” pochodzi z NPDL, pozostała część z budżetu powiatu bocheńskiego oraz budżetu samorządów gminy Lipnica Murowana, Łapanów, Trzciana i Nowy Wiśnicz. Inwestycja ta wpłynie na poprawę bezpieczeństwa oraz zwiększy płynność ruchu drogowego poprzez wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych oraz tarczy skrzyżowania, budowie ciągów pieszych i rowerowych oraz oznakowania. Wymienione zostanie również oświetlenie jak również zamontowane bariery ochronne. Wyremontowany zostanie także przepust, wykonane zabezpieczenie przed spadającymi odłamkami skalnymi oraz nowa nawierzchnia na długości ponad 5,1 km.

Prace w przypadku obu inwestycji zakończą się w tym roku.