Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2021-01-06 21:06:40 przez eb

Powiat: budżet 2021 w cieniu covida - 19

Starosta o inwestycjach

29 grudnia 2020 Rada Powiatu uchwaliła budżet na 2021 rok. Został on również zaakceptowany prze RIO jako zgodny z Ustawą o Finansach Publicznych. Zdaniem Izby, projekt Zarządu Powiatu gwarantuje również pokrycie deficytu budżetowego, m.in. za pomocą edycji papierów wartościowych na kwotę ponad 6 mln zł.

Planowane dochody to ponad 120 mln zł, z kolei planowane wydatki to ok. 137 mln zł. Przewidywany deficyt to zatem 16 mln 600 tys zł. Ponad 23 mln będą przeznaczone na inwestycje. Blisko 8 mln zł to pozyskane środki europejskie.

Zarząd przedstawił budżet, który jest odpowiedzią na obecny trudny czas – powiedział w swoim wystąpieniu starosta Adam Korta. Duży nacisk został położony na inwestycje zdrowotne, drogowe, na poprawę funkcjonowania szkół, na działania pomocy społecznej oraz likwidację barier architektonicznych, a także na pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. Najważniejsza rzecz to prawna i merytoryczna obsługa mieszkańców, co jest naszym nadrzędnym celem. Sytuacja gospodarcza i finansowa kraju nie pozostaje bez wpływu na sytuację Powiatu. Wg informacji z MF nastąpi spadek dochodów z PiT i CiT. Coraz bardziej niedoszacowane są zadania zlecone przez rząd i coraz więcej musimy do nich dokładać. Wprawdzie zakładamy wzrost dochodów Powiatu w zakresie oświaty, jednak nie jest on adekwatny do kosztów ponoszonych przez Powiat w tym zakresie. Inne wskaźniki, jak np. dynamika wzrostu dochodów również nie napawają optymizmem i wskazują na pogarszającą się sytuację finansową. Priorytetową inwestycją w 2021 i w dalszych latach będzie budowa Zakładu Opiekuńczo – Leczniczego wraz z hospicjum przy ulicy Karolina w Bochni. Udało się pozyskać środki na ten cel. Jeśli zaakceptujecie Państwo budżet, jeszcze w tym roku (2020) zostanie ogłoszony przetarg na realizację. Pracujemy jeszcze nad pozyskaniem innych środków, co pozwoli wykorzystać ten budynek na potrzeby walki z pandemią.

Na drogi przeznaczymy ponad 10 mln zł. Planujemy pozyskanie środków na opracowanie dokumentacji, co pozwoli realizację inwestycji w kolejnych latach. Największą inwestycją będzie rozbudowa drogi powiatowej 1424K Bochnia – Uście Solne na odcinku Bochnia – Bogucice w kwocie 6, 5 mln zł, oraz przebudowa drogi w Królówce za ok. 2 mln zł. Kontynuowane będą prace na ul. Strzeleckiej w Bochni.

Mijający rok pokazał dobitnie, że przygotowany projekt „Cyfrowy Powiat Bocheński” był strzałem w dziesiątkę. Odnoszę się tutaj do pandemii i pracy zdalnej. Dzięki pozyskanym dotacjom na udoskonalenie tego systemu przeznaczymy 4 mln zł. Pozwoli to sprawne obsługiwanie naszych klientów. Chciałbym podziękować wszystkim pracownikom zarówno Starostwa jak i wszystkich jednostek organizacyjnych naszego powiatu. To dzieki ich pracy będzie można ten budżet skutecznie realizować.

Największą pozycją w naszym budżecie będzie oświata – ok. 54 mln zł. Główne inwestycje w oświacie:
- remont sanitariatów w I LO
- remont instalacji elektrycznej w warsztatach ZS nr 1
- dokończenie termomodernizacji SOSW
- odwodnienie budynku Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
-zagospodarowanie otoczenia schroniska w Rozdzielu.

Projekty oświatowe realizowane ze środków UE:
- Małopolska Chmura Edukacyjna
- Centrum Kompetencji Zawodowych
- realizacja zagranicznych praktyk i staży zawodowych.

Łącznie na wszystkie unijne projekty przeznaczymy ponad 2 mln zł.

Planujemy remont budynku Starostwa, który się wkomponuje w rewitalizowane centrum miasta. Za ponad 1 mln zł zostanie wykonany remont dachu, oraz elewacji od ulicy Kazimierza Wielkiego. Przeznaczamy również środki na remonty zabytków na terenie całego powiatu. Budynek Starostwa przy ulicy Różanej zostanie przebudowany pod kątem osób z niepełnosprawnościami wraz z wykonaniem podjazdów dla wózków. Planowany koszt tych prac to 350 tys. zł.

Mamy świadomość, że jeszcze przyjdzie nam walczyć z pandemią i jej skutkami, dlatego w budżecie zabezpieczyliśmy rezerwę na cele kryzysowe. Warto podkreślić, że mimo niesprzyjającej sytuacji gospodarczej i spadających dochodów z podatków, udało się w przyszłorocznym budżecie zabezpieczyć na wydatki majątkowe kwotę ponad 23 mln. zł. Te środki pozwolą na zlecenia dla lokalnych przedsiębiorstw i możliwość utrzymania i zatrudnienia pracowników.

Podczas Sesji, która odbywała się za pomocą łączy internetowych, rani jednomyślnie zagłosowali za przyjęciem przyszłorocznego budżetu.

eb