Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-11-05 16:25:16 przez system

Powiat doposażył jednostki OSP

Starosta Jacek Pająk oraz członek Zarządu Aleksander Dziadowiec oficjalnie przekazali Ochotniczym Strażom Pożarnym umundurowanie oraz sprzęt pożarniczy, zakupiony w ramach dotacji, jaką Rada Powiatu w kwietniu przyznała jednostkom straży pożarnej z terenu powiatu bocheńskiego.

W tym roku z dotacji skorzystały jednostki z Bieńkowic, Borku, Damienic, Dziewina, Gorzkowa, Kamionnej, Kobyla, Lipnicy Dolnej, Lipnicy Górnej, Łazów, Niedar, Tarnawy i Stanisławic.

- Wyposażanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych daje nam dużą satysfakcję, ale i poczucie, iż wypełniamy w ten ważne zadanie publiczne jakim jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców – zaznacza starosta.

W ramach dotacji 13 jednostek z terenu powiatu otrzymało dofinansowanie w łącznej kwocie 96 tys. złotych na zakup umundurowania i sprzętu dla celów ochrony przeciwpożarowej. Dzięki dofinansowaniu możliwy był zakup m.in.: lekkich samochodów pożarniczych, motopomp, systemu selektywnego powiadamiania, agregatu prądotwórczego, torby PSP – R1 z tlenem.