Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-06-27 22:38:36 przez system

Powiat Liderem Zarządzania 2013

<p>Wielki sukces SOSW w Bochni</p>

24 czerwca w siedzibie Senatu RP ogłoszono wyniki konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne”, przeprowadzonego w ramach projektu „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i powiatach)”.

Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia dyplomów laureatom poprzedziła konferencja, przygotowana przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy ze Związkiem Miast Polskich, Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP.

„Jest pewną tradycją, że otwierając w Senacie konferencje poświęcone problematyce samorządu terytorialnego, przypominamy, że to właśnie tutaj powstała reforma samorządowa” – powiedział przewodniczący Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senator Janusz Sepioł. W jego opinii, większą wagę temu spotkaniu nadają jednak zachodzące obecnie zmiany w rozumieniu pojęcia dobrego miasta i sposobie postrzegania liderów. Jak zaznaczył, za dobre miasto uważa się miasto kreatywne, którego największym zasobem są mieszkańcy. Motywacja, zdolności czy innowacyjność mieszkańców okazują się ważniejsze od tradycyjnych czynników, takich jak zasoby naturalne czy biurokratyzacja. Senator Sepioł podkreślił, że celem konkursu jest nie tylko nagrodzenie, ale też wskazanie sposobu działania najlepszych liderów.

Podczas konferencji przedstawiono cele projektu i metodologię oceny wniosków konkursowych, a podczas trzech sesji zaprezentowano praktyki finałowe w następujących dziedzinach: pomoc społeczna, sport i rekreacja, ochrona zdrowia, oświata i kultura. Jak podkreślano, najważniejszym celem konkursu jest upowszechnianie dobrych praktyk i inspirowanie nimi działań innych jednostek samorządowych, tak by jak najlepiej służyły obywatelom.

Spotkanie zakończyło się uroczystym ogłoszeniem wyników konkursu oraz wręczeniem dyplomów laureatom i finalistom. W tegorocznej, ósmej już, edycji konkursu wzięło udział 47 jednostek samorządu terytorialnego, które w sumie nadesłały 61 wniosków. Spośród nich wyłoniono 38 finalistów konkursu na najlepsze praktyki w zakresie usług społecznych, realizowane przez gminy wiejskie, miasta i powiaty.

Laureatami konkursu „Samorządowy lider zarządzania 2013 – usługi społeczne” w kategorii powiatów w dziale „kultura” zostały: powiat bocheński za Festiwal Piosenki „Integracja malowana dźwiękiem” oraz powiat gliwicki za projekt promocji śląskiej kultury ludowej na przykładzie zwyczajów, obrzędów i legend powiatu gliwickiego.