Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-01-17 14:53:31 przez system

Powiat ogłosił konkursy na granty

95 tysiące złotych rozdzieli Zarząd Powiatu w Bochni w ramach otwartego konkursu ofert z zakresu turystyki, kultury i kultury fizycznej. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą od 17 stycznia do 6 lutego w Starostwie Powiatowym.

O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

- W ubiegłym roku na dotacje przeznaczyliśmy 74 tysiące złotych i spośród 46 złożonych projektów dofinansowanie otrzymało 33. Co roku konkurs cieszy się coraz większym zainteresowaniem, a z roku na rok przybywa stowarzyszeń czy organizacji, które realizują bardzo ciekawe i nieszablonowe zadania. Np. Orkiestra Dęta nakręciła ciekawy teledysk i zorganizowała warsztaty, Stowarzyszenie z Łapanowa zorganizowało konkurs fotograficzny „Ocalić od zapomnienia – Powiat Bocheński na starej fotografii” , czy bocheński Festiwal Podróżniczy – wyjaśnia Ludwik Węgrzyn, starosta bocheński.

W tym roku na realizację zadań z zakresu kultury przeznaczono 64 tysiące złotych., a powinny one dotyczyć m.in. organizowania wydarzeń kulturalnych czy edukacyjnych. 25 tysięcy złotych przeznaczono na zadania z zakresu kultury fizycznej dotyczące m.in. organizowania powiatowych imprez sportowych dla młodzieży i dzieci, zaś na zadania z zakresu turystyki przeznaczono 6 tysięcy złotych. O dotacje mogą starać się jednostki, które zajmują się organizowaniem form aktywnego wypoczynku dla mieszkańców powiatu ze szczególnym uwzględnieniem wypoczynku dzieci i młodzieży jak również promocją i wspieraniem rozwoju turystycznego na terenie Powiatu Bocheńskiego.

Oferty można składać osobiście lub wysłać pocztą (liczy się data wpływu). Formularz oferty jest dostępny w Wydziale Oświaty pok. 311 (III piętro, od ulicy Różanej), na stronie internetowej Powiatu Bocheńskiego www.powiat.bochnia.pl w dziale „Dla Mieszkańców” pod hasłem „NGO”.

Dodatkowe Informacji można uzyskać w Wydziale Oświaty, Promocji i Aktywności Społecznej Starostwa Powiatowego w Bochni pod numerem tel. 14 615 37 64.