Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-08-06 20:28:27 przez eb

Powiat: pieniądze na epidemię zamiast na kulturę

Zarząd Powiatu w Bochni podjął uchwałę o nierozstrzyganiu ogłoszonych na 2020 r. konkursów ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Powiatu w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

Podstawą takiej decyzji jest trwający nadal (od marca br.) stan epidemii, wywołany koronawirusem SARS-CoV-2, co wiąże się z koniecznością przesunięcia środków budżetowych na walkę z pandemią.

Jednocześnie Zarząd zadecydował o pozostawieniu części (20 proc.) pierwotnie przewidzianych środków i rozdysponowanie ich w drodze wspierania działań zgłaszanych przez organizacje pozarządowe w ramach ofert pozakonkursowych (tzw. małych grantów).