Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-01-10 15:26:57 przez system

Powiat: podsumowanie inwestycji drogowych z 2013 r.

Zakończył się rok 2013, a wraz z nim udało się zrealizować wiele znaczących inwestycji drogowych. Nakłady na inwestycje w roku ubiegłym wyniosły prawie 17,5 miliona złotych, środki te zostały przeznaczone m.in. na modernizację dróg, stabilizację osuwisk oraz budowę chodników.

Najważniejsze inwestycje zrealizowane w roku ubiegłym to przede wszystkim realizacja „schetynówki” na terenie Gminy Drwinia, remont drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, odbudowa mostu w Królówce i Zawadzie, zabezpieczenie i stabilizacja osuwiska w Ujeździe oraz Sobolowie.

Ponadto wykonano dokumentację na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Żegocinie. Przebudowano drogę powiatową w Lubomierzu, Rzezawie i Damienicach. Powstały również chodniki w Łąkcie Dolnej, Rzezawie, Cikowicach, Stanisławicach i ścieżka rowerowa w Łapanowie oraz wiele mniejszych, ale ważnych z punktu widzenia bezpieczeństwa inwestycji.

W minionym, 2013 roku Powiat Bocheński wydał na utrzymanie i modernizację infrastruktury drogowej prawie 17,5 mln złotych, z czego około 10 milionów złotych udało się pozyskać ze środków zewnętrznych.

- Za nami kolejny rok wytężonej pracy na rzecz poprawy infrastruktury drogowej. Zrealizowaliśmy inwestycje, które znacząco wpłynęły na bezpieczeństwo i lepszą jakość poruszania się po naszych drogach – mówi starosta bocheński Jacek Pająk

Dzięki zaangażowaniu Radnych Powiatowych oraz Zarządu udało się zmodernizować kolejne kilometry istniejących dróg, ustabilizować osuwiska i odbudować mosty. W trosce o bezpieczeństwo uczestników ruchu, niejednokrotnie przy wsparciu finansowym gmin, powstały m.in. nowe chodniki – dodaje starosta

„Schetynówka”

Przebudowa ciągu dróg powiatowych Niedary – Gawłówek i Ispina – Bieńkowice wyniosła blisko 5 milionów złotych. Łącznie powstało 1,1 km nowych chodników, zmodernizowano ponad 3 km nawierzchni asfaltowej, powstały 2 zatoki autobusowe, przebudowano skrzyżowanie, wykonano bariery ochronne na długości prawie 400 m, 10 przejść dla pieszych oraz 4 progi zwalniające, zamontowano oświetlenie drogowe, oznakowanie pionowe i poziome oraz wycięto drzewa.

Dotacja w wysokości 2 250 000 zł na przebudowę pochodziła z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, 1 695 777, 31 zł z budżetu powiatu bocheńskiego, a 900 000 zł dołożyła Gmina Drwinia.

Droga powiatowa w Dąbrówce i Buczkowie

Prawie 800 tys złotych wyniosła przebudowa kilometrowego odcinka drogi powiatowej w Dąbrówce i Buczkowie, na którą władze powiatu otrzymały dofinansowanie z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Zakres prac obejmował wymianę podbudowy, położenie nowej nawierzchni, remont przepustu oraz wzmocnienie poboczy i czyszczenie rowów.

Most w Królówce

W ramach inwestycji rozebrano istniejący most, przebudowano drogę powiatową wraz z umocnieniem poboczy i czyszczeniem rowów. Wybudowano nowy obiekt mostowy wraz z dojazdami, przebudowano i umocniono również Gackowe Potoki. Przebudowano także rowy przydrożne wraz z ich umocnieniem wzdłuż odcinka drogi powiatowej oraz wybudowano zjazdy i przebudowano istniejące.

Odbudowa mostu była możliwa dzięki staraniom władz Powiatu Bocheńskiego o pozyskanie dofinansowania z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji na Usuwanie Skutków Klęsk Żywiołowych. Całkowity koszt budowy mostu wyniósł blisko 850 tys. złotych.

Most w Zawadzie

Milion złotych pochłonęła przebudowa mostu w Zawadzie. Stara, drewniana kładka została rozebrana, a w jej miejsce powstała nowa konstrukcja. Oprócz nowego mostu przebudowana i poszerzona została droga wraz z poboczami. Przebudowane i umocnione zostały również potoki Zawadka i Pogwizdowianka. Inwestycja została dofinansowana z Ministerstwa Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Osuwisko w Ujeździe

W ramach inwestycji wybudowana została palisada z dwóch rzędów mikropali o łącznej długości ponad 4 000 metrów oraz mur oporowy. Powstała nowa nawierzchnia drogowa wraz z podbudową i poboczami. Przebudowano przepust, wyczyszczono rowy oraz zamontowano bariery energochłonne. Stabilizacja osuwiska wyniosła prawie 2,4 miliona złotych i była możliwa dzięki dotacji z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu „Osłona Przeciwosuwiskowa”.

Osuwisko w Sobolowie (zrealizowane w 80%)

Odbudowa i zabezpieczenie dróg w rejonie osuwiska polegała na wykonaniu gwoździowania i palowania na długości około 170 m. Uregulowana została gospodarka wodna poprzez odbudowę rowów oraz ich zabezpieczenie elementami prefabrykowanymi. Wykonana zostanie również nowa nawierzchnia drogowa.

- Osuwisko, które uaktywniło się podczas intensywnych opadów w 2010 roku, jest znacznie „trudniejsze” do zabezpieczenia od zrealizowanej inwestycji w miejscowości Ujazd. Z uwagi na specyficzne ukształtowanie terenu poniżej łączących się dróg powiatowych z nie uregulowanymi ciekami wodnymi powodującymi pogorszenie stateczności zbocza – wyjaśnia Adam Korta, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg

Dotację na realizację zadania Powiat Bocheński otrzymał z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji w ramach programu" Osłona przeciwosuwiskowa". Całkowity koszt inwestycji to prawie 4 miliony złotych.

W 2013 roku powiat bocheński łącznie wybudował chodniki i ścieżki rowerowe na długości ponad 3,2 km oraz powstała nowa nawierzchnia drogowa na długości 6,6 km.