Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-09-01 12:41:13 przez Czas2012

Powiat: Przygotowania do rozpoczęcia roku szkolnego

W przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego starosta Adam Korta wspólnie z wicestarostą Ryszardem Drożdżakiem odwiedzili placówki edukacyjne aby sprawdzić postępy przy szkolnych inwestycjach. Z pewnością wyzwaniem logistycznym, które kosztowało wiele pracy dyrekcję i pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego i Bursy Szkolnej była zamiana miejsc obu placówek.

Od nowego roku szkolnego podopieczni internatu SOSW i Bursy zostaną zakwaterowani w nowych, odremontowanych pokojach. Uczniowie Bursy od jutra zamieszkają w budynku przy ul. Stasiaka, natomiast podopieczni SOSW przy ul. Kazimierza Wielkiego.

Ponadto w byłym budynku bursy trwa remont, po skończeniu którego zostanie przeniesiona w całości szkoła Specjalnego Ośrodka. Prace dostosowawcze potrwają do końca roku.

Na kolejne nowoczesne boisko mogą liczyć uczniowie II LO oraz PSP Nr4. Już niebawem będą mogli korzystać z wielofunkcyjnego obiektu przy szkole. Boisko do gry w siatkówkę, koszykówkę oraz trzy boiska do badmintona to wszystko powstanie dzięki realizacji projektu pn. „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa - MIRS". Podpisana umowa, zakładała wykonanie boiska do końca października, jednak ze względu na postępy prac i sprzyjającą pogodę, uczniowie będą mogli zagrać na boisku już w połowie września. To już drugie boisko, które udało się wyremontować w ostatnim czasie przy tej placówce.

Ponadto, w związku z obecną sytuacją, do wszystkich szkół i placówek oświatowych dotarły płyny do dezynfekcji i maseczki ochronne, na ten cel wydatkowano około 100 tysięcy złotych.

Na dzień dzisiejszy wszystkie szkoły przygotowują się do nauki stacjonarnej z zachowaniem zasad i wytycznych MEN i GIS z 5 sierpnia 2020. Wynika to z decyzji Kuratorium Oświaty.

Dyrektorzy konsultują planowane rozwiązania z Powiatową Stacją Sanitarno Epidemiologiczną w Bochni.

Każda ze szkół przygotowuje się do różnych możliwych scenariuszy prowadzenia zajęć. Wszystkie przygotowania, układanie planu zajęć, plan praktyk zawodowych, praca biblioteki szkolnej, rozkład i zaplanowanie sal dla poszczególne oddziałów z uwzględnieniem ich liczebności – uwzględniają w razie potrzeby możliwość przejścia na naukę zdalną, czy też naukę w trybie hybrydowym.

Info: Powiat Bocheński