Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2023-02-09 15:55:12 przez KacperGlod

Powiat przyzna 240 tysięcy na sport, kulturę i turystykę

Zarząd Powiatu w Bochni ogłosił konkurs na wsparcie realizacji zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2023 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki. Oferty można składać do 3 marca.

W tym roku do rozdysponowania jest 240 tysięcy złotych: 110 tysięcy na zadania z zakresu kultury, 120 tysięcy na sport i 10 tysięcy na turystykę. Jest to kwota dwukrotnie wyższa niż w roku ubiegłym, kiedy na wspomniane trzy zakresy przeznaczono łącznie 120 tysięcy złotych. O środki mogą się ubiegać stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne.

Dotowane mogą być wydarzenia kulturalne, edukacyjne czy sportowe w szczególności koncerty festiwale, zawody, przeglądy, występy artystyczne, wystaw czy prelekcje. Można również ubiegać się o środki przeznaczone m.in. na wspieranie sportu osób niepełnosprawnych czy publikacje regionalne, promujące produkty turystyczne lub walory turystyczno-przyrodnicze Powiatu.

Oferty na konkursy należy składać w terminie 8 lutego - 3 marca 2023 r.

Formularze oferty oraz szczegółowe informacje dotyczące realizacji zadań, zasad przyznawania dotacji, terminów oraz wymagań formalnych znajdują się na stronie Starostwa Powiatowego w Bochni lub na BIPie

/media/user/images/upload/Luty/Luty 2023/240tys.png

Na zdjęciu przedstawiciele organizacji wspartych dotacją starostwa w 2021 roku.