Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2014-04-27 18:16:52 przez system

Powiat przyznał dotacje na konserwację zabytków

Bazylika św. Mikołaja w Bochni, kościół parafialny p.w. św. Apostołów Szymona i Judy Tadeusza w Pogwizdowie, kościół p.w. św. Wojciecha w Starym Wiśniczu i kościół p.w. św. Stanisława w Brzeźnicy znalazły się na liście obiektów, którym Rada Powiatu przyznała na ostatniej sesji dotacje na prace konserwatorskie.

O taki rozdział środków wnioskował zarząd powiatu, który ma w tym zakresie prawo zgłaszania propozycji i Rada te propozycje zaakceptowała, choć głosowanie zostało poprzedzone dość burzliwą dyskusją. Rzecz w tym, że o przydział pieniędzy ubiegało się łącznie osiem podmiotów, a dostać miały tylko cztery, dlatego radni pytali, co powodowało takie, a nie inne propozycje? Odpowiedzi udzielał głownie wicestarosta Tomasz Całka, który poinformował, że zarząd działał ścisłe według regulaminu, opracowanego przez Radę, nad każdym wnioskiem przeprowadzono głosowanie, biorąc pod uwagę przede wszystkim wartość historyczną obiektu, jego obecny stan techniczny i własne zaangażowanie finansowe podmiotu, ubiegającego się o dotację. Wybór tych a nie innych obiektów był wynikiem tego głosowania. Nie zadowoliło to części radnych (Bernadetta Gąsiorek, Henryk Kopańczyk i Jerzy Raczyński) wobec czego uzgodniono, że radni zajmą się ponownie regulaminem.

W wyniku głosowania przyjęto propozycje zarządu, w wyniku czego bocheńska bazylika otrzyma 20 tys. zł, a pozostałe trzy kościoły po 10 tys. zł. Przegranymi w tej batalii były: kościół w Chełmie, zakład karny w Wiśniczu, Kościół w Chronowie i kościół w Łapczycy (tzw. kazimierzowski).