Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-11-20 17:58:13 przez system

Powiat w Centrum Powiadamiania Ratunkowego

Obszar powiatu bocheńskiego został włączony do budowanego od dawna systemu powiadamiania ratunkowego. Wybierając numer alarmowy 112 z terenu całego województwa małopolskiego dodzwonimy się do operatorów z Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Krakowie (CPR).

Przyjmujący zgłoszenie przeprowadzi wstępną rozmowę w celu ustalenia rodzaju zagrożenia i lokalizacji. Zapyta również o dane osobowe. Im więcej konkretnych informacji zostanie w ten sposób zgromadzone tym szybciej nadejdzie adekwatna pomoc.

Zgłoszenie następnie trafia do właściwych służb ratowniczych czy interwencyjnych. Gdy znajdujemy się na terenie powiatu bocheńskiego i potrzebna jest pomoc medyczna zostaniemy przełączeni do dyspozytora medycznego w Tarnowie, który dokończy wywiad w zakresie medycznym i skieruje na miejsce najbliższą załogę pogotowia ratunkowego. Zgłaszając pożar możecie być pewni, że informacja trafi do dyżurnego operacyjnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Bochni. Gdy zgłaszane zdarzenie będzie miało charakter zakłócenia bezpieczeństwa i porządku publicznego CPR przekaże informacje dyżurnemu Komendy Powiatowej Policji w Bochni, a ten skieruje odpowiednie siły policyjne na miejsce zdarzenia.

Centrum Powiadamiania Ratunkowego dla ułatwienia skutecznego dysponowania sił posiada możliwość identyfikacji numeru telefonu, lokalizacji zgłaszającego oraz rejestruje przebieg rozmowy.

W dalszym ciągu funkcjonują numery alarmowe poszczególnych służb, tj.: Pogotowie Ratunkowe - 999, Straż Pożarna – 998, - Policja - 997, na które można dzwonić stosownie do zgłaszanego zdarzenia. W takim przypadku dodzwonimy się bezpośrednio do poszczególnych służb z terenu powiatu bocheńskiego z wyjątkiem pogotowia ratunkowego. Dzwoniąc na numer 999 połączymy się z dyspozytorem medycznym w Tarnowie, który skieruje, najbliżej znajdujący się miejsca zgłoszenia, zespół ratownictwa medycznego.

Numery alarmowe służą wyłącznie do wzywania pomocy w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia lub bezpieczeństwa. Blokowanie bez potrzeby numerów alarmowych, może spowodować, że inna osoba nie uzyska pomocy.