Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-06-01 08:44:50 przez system

Powiat w sprawie łapczyckiej obwodnicy

Rada Powiatu w Bochni, po zapoznaniu się ze stanem faktycznym związanym z natężeniem ruchu drogowego na drodze krajowej nr 4 w miejscowości Łapczyca oraz uwzględniając opinie społeczności lokalnej - mieszkańców wsi Łapczyca, w sposób jednoznaczny popiera starania mające na celu realizację budowy obwodnicy w Łapczycy.

Samorząd powiatowy uważa, że w przyspieszeniu realizacji przedmiotowej inwestycji należy brać pod uwagę zarówno kwestie związane z drożnością komunikacyjną drogi krajowej - mające przecież przełożenie również na mieszkańców powiatu bocheńskiego, ale przede wszystkim kwestie bezpiecznej i godnej egzystencji mieszkańców wsi Łapczyca. Stan obecny nie może być akceptowany, albowiem ludzkie życie i zdrowie są wartościami bezcennymi.
W procesie ustalania przebiegu obwodnicy inwestor powinien w miarę możliwości uwzględnić łatwy dostęp komunikacyjny do drogi krajowej nr 4 dla mieszkańców miasta Bochni.
W związku z pojawiającymi się sygnałami dotyczącymi ewentualnych opóźnień przy realizacji budowy obwodnicy Rada Powiatu w Bochni zwraca się z apelem o zaangażowanie na rzecz skutecznego zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych oraz zakończenia procesu uzgodnień - do Ministra Infrastruktury, Dyrektora GDDKiA, parlamentarzystów z Województwa Małopolskiego oraz Burmistrza Bochni i Wójta Gminy Bochnia.

  • Rezolucję takiej treści podjęli radni powiatowi na sesji 19 maja br.