Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2019-05-06 20:27:47 przez system

Powiat wspomaga konserwację zabytków

Łącznie 32 tys. zł przeznaczyli radni podczas ostatniej sesji Rady Powiatu w Bochni na dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie powiatu bocheńskiego.

Dofinansowanie otrzymały:

  1. parafia rzymskokatolicka pw. Św. Anny w Łapczycy na konserwację polichromowego sklepienia (8 tys. zł.),
  2. parafia rzymskokatolicka pw. Stanisława BM w Brzeźnicy otrzymała na pełną konserwację techniczną i estetyczną polichromii prezbiterium (8 tys. zł.),
  3. parafia rzymskokatolicka pw. Mikołaja Biskupa w Żegocinie. na prace restauratorskie i konserwatorskie przy fasadzie frontowej elewacji gotyckiego kościoła (6 tys zł),
  4. zabytkowa Willi Pod Kozłem w Bochni na prace konserwatorskie (5 tys. zł),
  5. kościół pw. Ducha św. W Chronowie na odnowienie barokowej chrzcielnicy (5 tys zł).