Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-08-04 17:02:11 przez system

Powiat: zabezpieczą osuwiska w Kierlikówce i Łomnej

Kolejna promesa dla powiatu

Samorząd powiatu bocheńskiego otrzymał promesę z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 165 tys. zł na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – informuje Starostwo Powiatowe.

Dotacja zostanie przeznaczona na wykonanie dokumentacji geologiczno – inżynierskiej w ramach zabezpieczenia i stabilizacji dwóch osuwisk w Kierlikówce i Łomnej.

Osuwiska w Kierlikówce jak i w Łomnej uaktywniły się w wyniku intensywnych opadów deszczu, które wystąpiły w 2010 roku. Są to osuwiska czynne i oczywiście możliwe do zabezpieczenia. W przypadku Kierlikówki, możemy tutaj mówić o zabezpieczenie jedynie w rejonie drogi powiatowej, ze względu na rozmiar tego osuwiska - wyjaśnia starosta Ludwik Węgrzyn.

W tym roku jest to już druga promesa związana z osuwiskami, na początku lipca podpisaliśmy umowę z wykonawcą na zabezpieczenia osuwiska w Kamionnej, zaś od początku kadencji otrzymaliśmy 10 promes na kwotę przeszło 6,5 miliona złotych - dodaje starosta.

Niebawem zostanie ogłoszony przetarg na wykonanie dokumentacji.