Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2016-03-03 15:10:34 przez system

Powiatowa dotacja na kulturę, sport i turystykę

Ponad 73 tysiące złotych dofinansowania przyznał Zarząd Powiatu w Bochni w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych powiatu bocheńskiego w zakresie kultury, turystyki i sportu w 2016 roku, które będą realizować organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia.

Do otwartego konkursu ofert wpłynęło łącznie aż 46 projektów. Spośród nich Zarząd Powiatu postanowił przyznać dofinansowanie dla 19 zgłoszonych projektów na kwotę 53 100 zł z zakresu kultury, 16 200 zł. przeznaczono na dofinansowanie 11 zadań z zakresu sportu, natomiast 4 000 zł. podzielono na 3 zadania z zakresu turystyki.

Kultywowanie tradycji muzykowania w Orkiestrze Dętej w Rajbrocie, Cykl koncertów charytatywnych Fundacji Auxilium, Bieg Kmitów w Nowym Wiśniczu, Międzynarodowy Turniej Judo czy też Rajd Szlakiem Papieskim to tylko nieliczne imprezy, które odbędą się w 2016 roku na terenie Powiatu Bocheńskiego i które otrzymały dofinansowanie.

- W tym roku konkurs cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem, zapewne związane to było ze zwiększoną pulą pieniędzy, spowodowaną wyjściem naprzeciw coraz bardziej zaktywizowanym organizacjom pozarządowym działającym na rzecz lokalnej społeczności - mówi starosta bocheński.

Wnioski które nie otrzymały dofinansowania zostały odrzucone przede wszystkim ze względów formalnych lub też otrzymały za małą ilość punktów przyznanych przez komisję opiniującą.