Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2015-10-08 21:27:11 przez system

Powiatowy Urząd Pracy: są jeszcze środki na szkolenia pracodawców i pracowników

Ogłoszenie płatne

Pracodawco! zamierzasz podnieść kwalifikacje swoje lub swoich pracowników? Jeżeli Ty lub Twoi pracownicy ukończyliście 45 lat, skorzystaj ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego! Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego nie wiąże się z koniecznością zwiększania stanu zatrudnienia.

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni, informuje, że dysponuje jeszcze środkami z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie szkoleń dla pracodawców i ich pracowników, którzy ukończyli 45 lat.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy powstał z myślą o wsparciu pracowników i pracodawców, którzy zamierzają podnieść, uzupełnić lub zaktualizować swoje kwalifikacje, uprawnienia.

W ramach środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego można sfinansować min. kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Pracodawcy będący mikroprzedsiębiorstwami otrzymują 100% kwoty dofinansowania, natomiast pracodawcy z kategorii małych i średnich przedsiębiorstw mogą ubiegać się o finansowanie 80% kwoty kosztów kształcenia, 20 % kwoty kosztów musi stanowić ich wkład własny.

Kwota, o jaką można ubiegać się na jednego pracownika to 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku, w bieżącym roku nie ma ograniczeń w zakresie liczby osób, którą dany pracodawca może przeszkolić. Kształceniem może zostać objęty także sam pracodawca.

Jednostki szkolące, uczelnie wyższe oraz inne jednostki działania wskazane we wniosku o dofinasowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego wskazuje pracodawca wraz z podaniem dokładnych terminów realizacji poszczególnych działań.

Finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy stanowi pomoc de minimis.

Zainteresowanych pracodawców prosimy o kontakt osobisty lub telefoniczny z Powiatowym Urzędem Pracy w Bochni

Specjalista ds. rozwoju zawodowego – 14 614 97 44 (parter stanowisko nr 9)

Kierownik Wydziału Usług Rynku Pracy – 14 614 97 24 (parter pokój nr 1)

Informacje na temat środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego wraz z drukiem wniosku znajdują się również na stronie www.pup-bochnia.pl

Serdecznie zapraszamy do korzystania z naszych usług

Powiatowy Urząd Pracy w Bochni ul. Wojska Polskiego 3, 32-700 Bochnia