Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2009-11-16 12:05:46 przez system

Półwiecze Towarzystwa Miłośników Wiśnicza

W sobotę 14 listopada w sali Rycerskiej na zamku w Wiśniczu członkowie Towarzystwa Miłośników Wiśnicza świętowali jubileusz 50. rocznicy swego istnienia w wiśnickiej społeczności.

Towarzystwo Miłośników Wiśnicza powstało 27 października 1959 r. jako oddział Stowarzyszenia Bochniaków i Miłośników Ziemi Bocheńskiej. Jest organizacją społeczno-kulturalną, prowadzącą różnorodną działalność. Wśród jego założycieli należy wymienić dra Władysława jabłońskiego, Waleriana Hansa, Franciszka Hałatka i Waleriana Kasprzyka.
Stowarzyszenie udziela się na wielorakich płaszczyznach: kulturalnej, sportowej, turystycznej i wydawniczej (w latach 1994-2000 Towarzystwo było wydawcą lokalnej gazety "Wiadomości Wiśnickie").

Na uczestników uroczystości oczekiwał okazały tort To w łonie działaczy Towarzystwa narodził się w 1995 roku pomysł stworzenia wyróżnienia Herkules Wiśnicki, którym corocznie nagradzane są osoby zasłużone w pracach społecznych na rzecz Nowego Wiśnicza. Wyróżnienia stanowi statuetka przedstawiająca postać hetmana Stanisława Lubomirskiego - założyciela miasta, zwycięzcy spod Chocimia w 1621 roku. Statuetka została zaprojektowana i wykonana przez wiśniczanina prof. Czesława Dźwigaja.
Statuetki Herkulesa wręczane są uroczyście w dniu Święta Narodowego 3 maja na zamku w Wiśniczu. Tu, w sali przy kaplicy zamkowej, znajduje się największy w Polsce XVII-wieczny zbiór malowideł, przedstawiających 12 prac Herkulesa.