Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-10-02 15:38:33 przez system

Pożar w Starostwie...w ramach ćwiczeń

W dniu 1 października 2013 roku w ramach powiatowych ćwiczeń obronnych pod kryptonimem „Jesień 2013” odbyły się wspólne działania Policji, Straży Pożarnej i służb medycznych. Według założeń policjanci mieli współdziałać z funkcjonariuszami Państwowej Straży Pożarnej i służbą medyczną w niesieniu pomocy osobom poszkodowanym w związku z pożarem siedziby Starostwa Powiatowego.

W ćwiczeniach wzięli udział wydzieleni funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Bochni, oraz oddelegowani funkcjonariusze Sztabu Policji Komendy Powiatowej Policji w Bochni, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego i przedstawiciele służb ratunkowych.

Zadaniem funkcjonariuszy Policji było zapewnienie bezpieczeństwa zarówno osobom ewakuowanym z budynku Starostwa Powiatowego w Bochni jak i mieniu zabezpieczonemu przed zniszczeniem. W celu umożliwienia służbom ratunkowym swobodnego i szybkiego dojazdu do miejsca pożaru, jak również w celu zabezpieczenia miejsca zdarzenia, na którym prowadzone były działania ratunkowe Policjanci wyłączyli z ruchu ulice bezpośrednio przylegające do budynku Starostwa i zorganizowali objazdy dla upłynnienia ruchu w rejonie prowadzonej akcji ratunkowej.

Ćwiczenia miały na celu między innymi doskonalenie umiejętności a także współpracy pomiędzy służbami w sytuacjach zagrożenia.