Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2017-06-02 12:45:00 przez system

Poznawali historię grając na ulicach

31 maja uczniowie Zespołu Szkół Nr 1 w Bochni, w ramach Akademii Nowoczesnego Patriotyzmu, zorganizowali grę miejską, której hasło brzmiało: „Okupowana nie znaczy poległa-Bochnia walcząca do końca”. Do udziału zostały zaproszone 4 szkoły z Bochni i okolic: PSP nr 2 z Bochni, oraz zespoły szkół z Mikluszowic, Grobli i Drwini. Koordynatorami rywalizacji byli nauczyciele historii Zespołu Szkół Nr 1: Marcin Kwiatek oraz Rafał Duda.

Każda grupa składała się z 4 uczestników wraz z opiekunem. Gra opierała się na specjalnej aplikacji mobilnej wykorzystującej wcześniej wygenerowane QR kody. Uczniowie opuszczali szkołę od godziny 9 w piętnastominutowych odstępach. Po zeskanowaniu pierwszego kodu uczestnicy wyruszali w poszukiwaniu uczniów zaangażowanych w projekt, którzy byli ustawieni w różnych częściach miasta i posiadali kolejne kody niezbędne do kontynuacji gry. Czekały na nich zadania takie jak: odnalezienie dawnej siedziby gestapo, niemieckiego posterunku policji, zapamiętanie danych uciekającego żołnierza podczas mordu na Uzborni, przejście przez kontrolę policyjną oraz uzupełnienie testu w wersji papierowej sprawdzającego wiedzę o okupowanej Bochni.

Podczas gry uczniowie mogli dowiedzieć się o wielu ciekawych faktach historycznych dotyczących Bochni. Każde miejsce do którego mieli się udać ukrywało w sobie wiele ciekawostek. Pierwszym punktem był budynek znajdujący się przy ul. Białej. Obecnie niepozorny z wyglądu, dawniej był siedzibą Gestapo - tajnej policji państwowej - zajmującej się zwalczaniem wszelkiej antyniemieckiej działalności. Takie wykorzystanie budynku było wynikiem włączenia Bochni do krakowskiego dystryktu Generalnego Gubernatorstwa w październiku 1939 r.

Kolejnym punktem był obecnie gmach Domu Bochniaków, dawniej znany jako posterunek niemieckiej policji. W nocy z 16/17 grudnia 1939 r. dwóch mieszkańców Bochni - Jarosław Zygmunt Krzyszkowski i Fryderyk Piątkowski dokonali napadu na ten posterunek. Dwóch policjantów zostało zabitych, komendant ranny. Obaj Polacy odnieśli ciężkie obrażenia, w wyniku których zmarli. Następnego dnia ich zwłoki został powieszone na słupie latarni na rynku. W odwecie za ten napad Niemcy 18 grudnia przeprowadzili szereg aresztowań zabierając z domów przypadkowych ludzi.

Następnym miejscem były okolice pomnika na Uzborni. To tam dokonano jednego z pierwszych masowych mordów. Po wykopaniu dwóch dołów przez zmuszonych do tego Żydów, dwunastoosobowy pluton egzekucyjny rozstrzeliwał grupy liczące po 6 osób. Akcją kierował mjr Albrecht. Wszyscy zginęli z wyjątkiem Zygmunta Wilguckiego, któremu udało się uciec. Zarówno egzekucja jak i przygotowania do niej zostały udokumentowane fotograficznie przez Niemców. Miało to na celu pogłębienie terroru i podkreślenie, że żaden opór wobec okupanta nie ma sensu.

W Bochni prowadzono również tajne komplety. Niemcy starali się wynarodowić Polaków, a takie nauczanie było sposobem na ocalenie tożsamości narodowej.

W marcu 1941 r. Utworzone zostało getto żydowskie. Jego granica biegła ulicami: Kraszewskiego, Trudną, Pod Lipką, Wołową, Kolejową, Solna Góra, Regis. W 1942r. Mieszkało tam ok 8000 ludzi. Ewidencję Żydów i sprawy administracyjne prowadził Judenrat. Getto zostało zlikwidowane przez trzy duże akcje eksterminacyjne w okresie od 25 sierpnia 1942r do 4 września 1943r. Żydów, przy pomocy ich własnych rodaków z policji żydowskiej współpracującej z Niemcami, wywożono do obozu zagłady w Bełżcu. Inną część wywieziono do Baczkowa, gdzie zostali zamordowani. 1 stycznia 1943 getto podzielono na sekcję A i B. Pierwsza z nich została przeznaczona dla ludzi zdolnych do pracy, a druga dla niezdolnych. Ludzi z getta A wywieziono do obozu pracy w Szebni, a z getta B na zagładę do Auschwitz. Pomnik ofiar upamiętniający ten mord i te zdarzenia znajduje się na ul. Solna Góra-Niecała.

Po zaciętej walce ostatecznie wygrali uczniowie ze szkoły w Grobli. Otrzymali oni nagrody ufundowane dzię0ki współpracy z sponsorami: Credit Agricole, Dandav, Czasbocheński.pl, Alu-Pol.

Głównym celem gry było rozwijanie zainteresowania i wiedzy uczniów o historii naszego miasta. Dzięki takiej nietypowej i nowoczesnej formie wzbudziła ona duże zainteresowanie i zaciekawienie, co z pewnością wpłynęło na motywacje uczniów do dalszej nauki – podkreślają organizatorzy.

Posłuchaj także - współczesna sytuacja geopolityczna TUTAJ