Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2020-03-04 15:41:15 przez jj

Prawie 100 tysięcy złotych na działania kulturalne, turystyczne i sportowe!

Prawie 100 tysięcy złotych Zarząd Powiatu chce przeznaczyć na realizację zadań publicznych Powiatu Bocheńskiego w 2020 roku w zakresie kultury, kultury fizycznej i turystyki.

O dotacje mogą starać się organizacje pozarządowe, osoby prawne i jednostki organizacyjne, stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, spółdzielnie socjalne, jednostki organizacyjne podległe organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowane.

W ubiegłym roku przekazaliśmy prawie 88 tysięcy złotych, dzięki czemu udało się wesprzeć aż 27 działań. Wśród nich znalazły się zadania które wspieramy od lat jak Integracja Malowana Dźwiękiem czy Wiśnicka Parada Orkiestr Dętych, ale również i nowe jak chociażby Święto Gospodyni w Gminie Łapanów czy publikacja o mieszkańcach południowej Bocheńszczyzny w walce o niepodległość. Dlatego zachęcam do składania ofert, gdyż wspólnie możemy więcej zdziałać dla dobra mieszkańców i regionu – zachęca starosta Adam Korta

Warunkiem ubiegania się o dotację na realizację zadania jest prawidłowe złożenie oferty wraz z załącznikami. Oferty można składać do 31 marca 2020 do godz. 15.30.

Do konkursu mogą być składane oferty zadań, których realizacja rozpoczynać się będzie nie wcześniej niż 1 kwietnia 2020 r., a kończyć nie później niż 30 listopada 2020 r.

Info: Starostwo Powiatowe