Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2013-03-02 12:12:18 przez system

Prawie 7 milionów dla powiatu bocheńskiego

<html />

27 lutego Adam Korta, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w imieniu starosty bocheńskiego odebrał z rąk Włodzimierza Karpińskiego sekretarza stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji oraz Jerzego Millera wojewody małopolskiego promesę na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Powiat bocheński otrzymał największą pule pieniędzy wśród powiatów na stabilizację osuwisk - ponad 5 milionów złotych. Pieniądze zostaną przeznaczone na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska wraz z usunięciem jego skutków w Ujeździe oraz na wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej na zabezpieczenie i stabilizację osuwiska w Bytomsku.

Oprócz dotacji na osuwiska otrzymaliśmy również 1,5 miliona złotych na odbudowę mostu w Królówce na tzw. Gackowych Potokach, którego konstrukcja została uszkodzona podczas powodzi w 2010 rok – mówi Jacek Pająk starosta bocheński.

Środki na usuwanie skutków powodzi pochodzą z budżetu państwa, powiat otrzyma dotacje po wyłonieniu wykonawców inwestycji i podpisaniu umów z wojewodą małopolskim. W marcu ogłoszone zostaną przetargi na realizację zadań, następnie wykonawca wyłoniony w przetargu rozpocznie prace na przełomie czerwca/ lipca, natomiast zakończenie prac planowane jest do końca roku.

Pieniądze trafią do 157 samorządów (143 gmin, 13 powiatów oraz do samorządu województwa małopolskiego). W sumie małopolska otrzymały prawie 188 mln złotych na odbudowę po powodziach, które nawiedziły województwo w ostatnich latach. Dzięki tym środkom samorządy będą mogły wyremontować drogi, mosty i budynki komunalne.