Kategoria: Bochnia - wydarzenia
Opublikowano: 2018-01-24 23:01:42 przez system

Prezydent Andrzej Duda honorowym obywatelem Bochni

Podczas dzisiejszych obrad Rady Miasta burmistrz miasta Stefan Kolawiński podał do publicznej wiadomości, że prezydent Andrzej Duda otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bochni.

W dniu dzisiejszym na wniosek burmistrza miasta Bochnia, Pana Stefana Kolawińskiego, Rada Miasta Bochnia podjęła decyzję o uhonorowaniu tytułem Honorowego Obywatela Miasta Bochni, Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Ogłoszenie tego dość zaskakującego werdyktu zostało podparte uzasadnieniem przeczytanym podczas obrad przez burmistrza miasta. Co takiego spowodowało, że władze bocheńskiego magistratu postanowiły uhonorować człowieka, którego związki z Bochnią były raczej sporadyczne?

Odpowiedź na to pytanie kryje się zapewne w gabinetach Urzędu Miasta. Niemniej jednak zostały przedstawione w piśmie w którym wymienione są te powody. Czytamy w nim m.in., że korzenie obecnego prezydenta sięgają małopolski (Andrzej Duda urodził się w Krakowie w 1972). W uzasadnieniu czytamy także o kilku wizytach Andrzeja Dudy w Bochni zarówno przed objęciem funkcji prezydenta, jak i w chwili kiedy już ją pełnił. Wymienia się rok 1999, kiedy jako podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego reprezentował Go podczas obchodów 60-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, z okazji odsłonięcia obelisku na cmentarzu św. Rozalii. Wspomina się rok 2013 kiedy Andrzej Duda uczestniczył w Bochni w spotkaniach wyborczych, na których przedstawiano program dla Polski i rozmawiano o lokalnych, również bocheńskich problemach. Nawiązano do wydarzenia z 2015 roku kiedy Kapelanem Prezydenta został proboszcz parafii z Lipnicy Murowanej, ks. kanonik Zbigniew Kras. W tym samym roku w Bochni gościli również rodzice Andrzeja Dudy. Już jako Głowa Państwa Andrzej Duda uczestniczył w słynnym Konkursie Palm, podczas Niedzieli Palmowej. Jego dedykacje znalazły się na pracach wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach, przeznaczonych na aukcję charytatywną. W roku 2017-tym Prezydent RP objął swoim honorowym patronatem, uroczystości związane z obchodami rocznicy 200-lecia bocheńskiego liceum, jednej z najstarszych szkół w Małopolsce i w Polsce.

W uzasadnieniu mowa jest także o nieprzeciętnym wyniku jaki uzyskał Andrzej Duda w wyborach na Prezydenta RP, na Bocheńskiej Ziemi. Pierwsza tura wyborów prezydenckich wykazała największe poparcie dla Pana Andrzeja Dudy we wszystkich 9-ciu gminach Bochni i na poziomie przekraczający nawet 86% w drugiej turze.

Bochnia jest trzecim miastem, które nadało Prezydentowi Andrzejowi Dudzie tytuł Honorowego Obywatela Miasta. Wcześniej zrobił to Stary Sącz oraz Wolbrom.

  • *

Całość uzasadnienia poniżej:

Jako przedstawiciele Mieszkańców Królewsko-Górniczego Miasta Bochnia, jesteśmy dumni, że najwyższą godność w Rzeczypospolitej sprawuje osoba mające swe korzenie w Mał*opolsce, Pan Prezydent Andrzej Duda. *

Pragniemy wyróżnić Pana Prezydenta nadaniem mu tytułu Honorowego Obywatela Królewsko-Górniczego Miasta Bochni, najstarszego w Mał*opolsce. *

Mieszkańcy miasta o bogatych tradycjach niepodległościowych pełni podziwu obserwują Jego starania o zapewnienie bezpieczeństwa, suwerenności, niezależności naszego narodu i prawa do stanowienia w polskich sprawach przez Polaków. Jesteśmy wdzięczni za taką postawę, w której dostrzegamy kontynuację patriotycznych tradycji walki o wolną, niepodległą i bezpieczną Polskę, wywodzących się z Ziemi Bocheńskiej bohaterów Jana Henryka Dąbrowskiego, Leopolda Okulickiego „Niedźwiadka”, Majora Jana Kaczmarczyka „Bacy” i wielu innych osób.

Wyrażamy szacunek za wysiłki i dokonania Pana Prezydenta, które wielu Polakom przywróciły poczucie dumy narodowej i wiary w zbudowanie społeczeństwa pozwalającego godnie żyć każdemu obywatelowi w rozwijającym się oraz mądrze i sprawiedliwie rządzonym kraju. Swoją patriotyczną postawą, każdego dnia pokazuje nam jak godnie i odpowiedzialnie sprawuje najwyższy urząd w Państwie Polskim.

*Przyjazne związki Pana Prezydenta Andrzeja Dudy z Ziemią Bocheńską przejawiały się w różny sposób. Jako podsekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego reprezentował Go podczas obchodów 60-tej Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej, z okazji odsłonięcia obelisku na cmentarzu św. Rozalii, poświęconego żołnierzom poległym w walce o Bochnię 6 i 7 września 1939 roku. *

*Jako gorący orędownik zmian sposobu, w jaki przedstawiciele władzy realizowali swój mandat społeczny, spotykał się bezpośrednio z mieszkańcami miasta w 2013 r. uczestniczył w spotkaniach, na których przedstawiano program dla Polski i rozmawiano o lokalnych, również bocheńskich problemach. Już jako europoseł i kandydat na urząd Prezydenta RP w 2015 r. przedstawił obywatelom Królewsko Górniczego Miasta założenia zmian, koniecznych dla zapewnienia sprawiedliwego i zrównoważonego rozwoju gospodarczego naszego kraju. Wiele z tych zmian już się dokonało, inne są w trakcie realizacji. *

*Pełniąc zaszczytną służbę dla całego Narodu Polskiego, Pan Prezydent Andrzej Duda, jak również jego bliscy nie zapominają o Bocheńskiej Ziemi. W roku 2015-tym, Kapelanem Prezydenta zostaje proboszcz parafii z Lipnicy Murowanej, ks. kanonik Zbigniew Kras. Pod koniec 2015 roku, rodzice Pana Prezydenta spotykają się w Bochni z jej mieszkańcami, w kościele pod wezwaniem św. Pawła Apostoła, dając świadectwo dobrego wpływu chrześcijańskiej postawy rodziców w trosce o rodzinę. *

  • *

W roku 2016-tym, Głowa Państwa Polskiego wraz z małżonką, uczestniczy w słynnym Konkursie Palm, podczas Niedzieli Palmowej. Również w tym roku Pan Prezydent składa osobiste dedykacje na pracach wykonanych przez uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Proszówkach, przeznaczonych na aukcję charytatywną.. Prezydent RP w roku 2017-tym obejmuje swoim honorowym patronatem, uroczystości związane z obchodami rocznicy 200-lecia bocheńskiego liceum, jednej z najstarszych szkół w Małopolsce i w Polsce. Również w roku 2017-tym małżonka Pana Prezydenta, Agata Kornhauser-Duda, obejmuje honorowym patronatem X Festiwal Integracja Malowana Dźwiękiem, na którym występują wspólnie niepełnosprawni i pełnosprawni, ponadprzeciętnie utalentowani wykonawcy.

Dużą wagę ma także postrzeganie przez Pana Prezydenta rozwoju gospodarczego Polski, jako motoru napędowego dla wszystkich dziedzin życia społecznego. Spełniając niejako postulat rozwoju gospodarczego, jako mieszkańcy bocheńskiej ziemi staramy się współtworzyć rozwój naszego regionu, a w utworzonej przez miasto Bocheńskiej Strefie Aktywności Gospodarczej funkcjonuje coraz więcej firm z Polski i zagranicy, na najwyższym poziomie innowacyjności. Zauważalny wzrost zainteresowania, inwestorów BSAG w Bochni, rozpoczął się w czasie propagowania przez Pana Prezydenta naszej Ojczyzny, jako posiadającej doskonałe tereny do rozwoju i lokowania inwestycji.

Postawa i aktywność Pana Prezydenta w staraniach o gospodarczy rozwój Polski prezentowane w kraju i za granicą, również stanowią jeden z powodów do wyróżnienia Pierwszego Obywatela RP, poprzez tytuł Honorowego Obywatela Miasta Bochnia. Nasze miasto, pełniące w dawnej historii rolę koła zamachowego polskiej gospodarki, jako Królewska Żupa Solna, której rozwój stanowił w dużym stopniu o rozwoju całego kraju, w pełni docenia pro-gospodarcze dział*ania Prezydenta. *

Oprócz działań Pana Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wymienionych powyżej, jako przyczyny Jego uhonorowania, zwracamy także uwagę na fakt nieprzeciętnego wyniku, jaki uzyskał w wyborach na Prezydenta RP, na Bocheńskiej Ziemi. Pierwsza tura wyborów prezydenckich wykazała największe poparcie dla Pana Andrzeja Dudy we wszystkich 9-ciu gminach Bochni i na poziomie przekraczający nawet 86% w drugiej turze, w niektórych okrę*gach wyborczych. Tak duże zaufanie mieszkańców, jest dla nas również sygnałem dla wyróżnienia Pana Prezydenta tytułem Honorowego Obywatela naszego miasta. *

W tym krótkim uzasadnieniu do Uchwały Rady Miasta Bochnia, pragnęliśmy choć w części ukazać naszą radość, dumę i szacunek, oraz zwrócić uwagę na to, że Mieszkańcy Bochni dostrzegają z jaką konsekwencją i godnością, urząd Pierwszego Obywatela Rzeczypospolitej jest przez Pana Andrzeja Dudę, syna Małopolskiej Ziemi sprawowany. Szczycimy się tym, że pośród tak licznych, ważnych obowiązków, wizyt i spotkań mających wpływ na cały kraj, Pan Prezydent nadal potrafi utrzymywać stałe więzi oraz aktywne zainteresowanie pomyślnością i rozwojem naszej małej Ojczyzny.

Andrzej Duda gościł w Bochni i na ziemi bocheńskiej kilkakrotnie: